Lukio

Lukion erityistehtävä on antaa oppilailleen hyvä ranskan kielen taito ja ranskankielisen kulttuurin tuntemus. Lukiossa on laaja kielitarjonta (A- ja B2-ranska ja englanti, B1 ruotsi B2 espanja, alkavat kielet vuorovuosin espanja, saksa, italia, venäjä). Halukkaille voidaan järjestää myös japanin tai latinan alkeiskursseja.

Lukiossa voi suorittaa kaikkien kirjoitettavien oppiaineiden valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit. Tämän lisäksi järjestetään soveltavia kursseja mm. kertauskursseja ylioppilaskirjoituksiin ja projektikursseja. Myös valtakunnallisten lukiodiplomien suorittaminen on mahdollista: mm. kuvataide, musiikki, liikunta, teatteritaide,media.

Opiskelijoille järjestetään myös aktiivisesti monipuolisia matkakursseja - lue lisää täältä. Lukiossa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa ja opiskelijat suorittavat suomalaisen ylioppilastutkinnon. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Ranskan valtion hyväksymä kansainvälinen kielitutkinto, joka hyväksytään Ranskan yliopistoissa osoituksena riittävästä ranskan kielen taidosta.

Lukio antaa monipuoliset ja laajat jatko-opiskelumahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomailla hyvässä ja opiskelumyönteisessä ilmapiirissä. Lukiolaisten huone on yhteinen kokoontumis- ja lukutila. Lisäksi lukiolaisilla on käytössään koulun kuntosali ja kirjasto.

Lukion A-ranskan kielen linjalla on aloituspaikkoja 45. A-ranskan linjalla on mahdollisuus suorittaa erityispitkä oppimäärä, 12 kurssia ranskaa tai normaali oppimäärä. Lukion B2-ranskan kielen linjalla aloituspaikkoja on 15. Molemmissa tapauksissa hakijoille järjestetään kielikoe ja haastattelu.

 

Avoimet ovet järjestetään 24.1.2017 klo 13-15.

Muina aikoina voi sopia tutustumiskäynnistä opinto-ohjaajan kanssa.
Opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen, 0295 33 2512. tuija.heiskanen(at)hrsk.fi