Hakeminen lukioon

Hakeminen lukion ensimmäiselle luokalle

Lukioon voi hakea, jos on opiskellut A-ranskaa tai B-ranskaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe 9.-10.5.2017. Kokeeseen tulee kirjallinen kutsu koululta. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (opintopolku).  Koulun yhteishakukoodi on 0193. Hakuaika on 21.2.-14.3.2017 klo 15.00. Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Avoimet ovet 24.1.2017 klo 13-15 (Myös huoltajat tervetulleita.)

 

Kysy rohkeasti lisätietoja! / Opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen (puh. 0295 33 2541, tuija.heiskanen(at)hrsk.fi)

Opinto-ohjaaja Marko Suurnäkki, marko.suurnakki(at)hrsk.fi 

Hakeminen lukion muille luokille

Lukion toiselle luokalle voi hakea

a) jos on luokkatasolla on tilaa (voi kysyä koulun kansliasta 0295 33 2512)

b) jos on ollut esim. vaihdossa ranskaa puhuvassa maassa

c) kun osallistuu kielikokeisiin ja suorittaa ne hyväksytysti

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A- tai B-ranskan oppimäärään. Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.