Kiusaamista vastaan

1. 4. ja 7. luokilla pidetään kiusaamisen vastaisia KiVa-oppitunteja, joilla työstetään yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä asioita. Lisätiedot: www.kivakoulu.fi

Oppilaskunta ja yhteisöllinen oppilashuolto ovat laatineet  yhdessä seuraavan ohjeen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaille kiusaamistilanteita varten:

 

KUINKA TOIMIN, JOS MINUA KIUSATAAN KOULUSSA?

 • Etsi läheltäsi luotettava aikuinen ja kerro hänelle mitä on tapahtunut.
 • Voit ottaa ystävän mukaan tueksi kiusaamisesta kertoessasi.
 • Älä luovuta, jos et saa apua heti. Puhu asiasta toiselle aikuiselle.
 • Kerro tunteistasi ystävälle, vanhemmalle tai jollekin luotettavalle ihmiselle.
 • Halutessasi voit puhua kiusaamisesta myös koulun terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa.
 • Älä ikinä syytä itseäsi kiusaamisesta. Se ei ole sinun vikasi. Kiusaaja toimii väärin, et sinä!

KUINKA TOIMIN, JOS HUOMAAN KIUSAAMISTA?

 • Rohkaise kiusattua kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle. 
 • Jos kiusattu ei uskalla kertoa itse, kerro hänen puolestaan. 
 • Ole kiusatulle kaveri, älä jätä häntä yksin.  
 • Ole kiusatun tukena, jos hän haluaa puhua asiasta.
 • Myös ulkopuolelle jättäminen, syrjintä ja selän takana pahan puhuminen ovat kiusaamista ja näistä on tärkeää kertoa aikuiselle.
 • Kerro kiusaamisesta aina, vaikka et olisi varma asiasta. Pelkkä epäily riittää kertomiseen.
 • Muista, että koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista ja kaikilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen!