Lukujärjestykset ja opetuksen jaksotus 2018-2019

Luokanohjaaja jakaa paperisena jokaisen jakson alussa luokan lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin oppilas kuuluu. Lukujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana viikko ja jakso kerrallaan. Jos lukujärjestyksen aloitus- ja lopetusajoista poiketaan, siitä tiedotetaan Wilma-viestillä.

Huoltaja näkee lapsensa henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmassa. Lukujärjestyksen voi tulostaa Wilmasta. 5. luokalta alkaen myös oppilas itse saa Wilma-tunnukset, jolloin hän pystyy katsomaan omaa lukujärjestystään Wilmassa kännykkäliittymällä tai muun nettiyhteyden kautta.

Opetuksen jaksotus luokittain 2018-2019

1A   1B   1C   2A   2B   2C   3A   3B   3C   4A   4B   4C   5A   5B   5C   6A   6B   6C

Opetussuunnitelmaan kirjattu tuntijako määrää opetuksen määrän oppiaineittain. Opetus on "jaksotettu" viiteen jaksoon siten, että tuntijako toteutuu, mutta yhtä ainetta voidaan opettaa eri määriä eri jaksoissa. Kaikkia aineita ei opeteta kaikissa jaksoissa. Luokanohjaaja jakaa lukuvuoden alussa oppilaille luokan opetuksen jaksotussuunnitelman.

Oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa näkyy aina meneillään olevan jakson / päivän lukujärjestys.

5 jakson päivämäärät

I    09.08.2018 - 01.10.2018

II   02.10.2018 - 28.11.2018

III  29.11.2018 - 05.02.2019

IV   06.02.2019 - 05.04.2019

V    06.04.2019 - 01.06.2019