Lukujärjestykset ja opetuksen jaksotus 2017-2018

Luokanohjaaja jakaa paperisena ensimmäisen lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin oppilas kuuluu. Lukujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana viikko ja jakso kerrallaan. Jos lukujärjestyksen aloitus- ja lopetusajoista poiketaan, siitä tiedotetaan Wilma-viestillä.

Huoltaja näkee lapsensa lukujärjestyksen Wilmassa. 5. luokalta alkaen myös oppilas saa Wilma-tunnukset ja pystyy katsomaan omaa lukujärjestystään Wilmassa kännykkäliittymällä tai muun nettiyhteyden kautta.

Opetuksen jaksotus

Tuntijaon mukaista opetusta on jaksotettu joissakin oppiaineissa siten, että sitä opetetaan vain osan lukuvuotta. Oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa näkyy aina kulloisenkin meneillään olevan jakson / päivän lukujärjestys päiväkohtaisesti.

Neljän jakson päivämäärät

5 jakson päivämäärät

Lukuvuonna 2017-2018 aineita on jaksotettu seuraavilla luokilla:

2A (kuvataide/käsityö)

3.luokat - Classes 3 (kuvataide, käsityö, liikunta)

4. & 5. luokat - Classes 4&5 (kuvataide, ranska, valinnaisaineet)

6. luokat - Classes 6 (ympäristöoppi, ranska, matematiikka, historia)