Lukujärjestykset ja jaksot

Luokanohjaaja jakaa lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin lapsi kuuluu (a/b) (a/b/c/d).  1.-4.-luokkalaisten koulupäivien alku- ja loppumisajat pysyvät samoina koko kouluvuoden ajan. Aamuisin koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan, eikä oppitunnin alusta saa myöhästyä.

NELIJAKSOT (3.-6. luokat) 

Nelijakoryhmissä (a/b/c/d) opetetaan 3. luokalla käsityö, kuvataide ja liikunta, 4. luokalla musiikki, käsityö ja liikunta, 5. luokalla fysiikka, kuvataide, käsityö ja liikunta ja 6. luokalla käsityö, liikunta, fysiikka ja ranskan teatteri- ja tietotekniikkakurssit. Näiden aineiden opetuksen osalta lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

VIISI JAKSOA (5.-6. luokat)

5.-6.-luokkalaiset saavat luokanohjaajalta uudet lukujärjestykset viisi kertaa vuoden aikana jakson vaihtuessa.

 

 

Nelijaksot - 4-périodes Viisi jaksoa - 5 périodes
I /IV 11.08.2015 - 11.10.2015 I/V 11.08.2015-01.10.2015
II/IV 19.10.2015 - 18.12.2015 II/V 02.10.2015-30.11.2015
III/IV 07.01.2016 - 24.03.2016 III/V 01.12.2015 – 08.02.2016
IV/IV 29.03.2016 – 04.06.2016 IV/V 09.02.2016 - 11.04.2016
V/V 12.04.2016 – 04.06.2016

 

Luokkien 5-6 lukujärjestykset /12.4.-4.6.2016 (5. jakso)

 

5A

5B

5C

6A

6B

6C