Luokanohjaajat ja kotiluokat 2017-2018

Alakoulun luokanohjaajat:

Luokka, kotiluokka, luokanvalvoja, nimilyhenne

1A s225 Julie Barret Bar

1B s228 Maarit Junttila Jun

1C s224 Astrid Cailliau CaA 

2A s230 Merja Kukkanen Kuk

2B s229 Jérémy Delval Del

2C s222  Kaarina Kauppila Kau

3A s143 Juha Lassinharju Las

3B s227 Leena Merikallio Mer 

3C s223 Pierre Tousignant Tou

4A s148 Venla Hakkarainen Hak / Ulla Laitinen Lai

4B s149 Freddy Heraud Her

4C s145 Romain Bouttier BoR

5A s142 Sébastien Caillault Cai 

5B s158 Merja Soininen Soi

5C s215 Kaija Maarika Penttala Pen

6A 219 Katarina Panelius Pan

6B 228 Marko Suurnäkki Suu

6C 234 Rosanne Lamarre Lam

Muita alakoulussa opettavia + lukujärjestyslyhenteet:

Ahonen Hannele Aho

Amalou Djamal Ama

Bouttier Tuula BoT

Droesbeke-Kallio Christine Dro

Hasan Eva-Lisa Has

Heikka Pertti Hei

Jyry Virpi Jyr

Kalaniemi Emmi KaE

Kallioniemi Marja Kal

Kilpiäinen Juuso Kil

Marleena Linnakoski Lin

Mikkilä-Huttunen Leena Mik

Mänttäri Laura Mri

Niemelä Esa Nie

Olivès Essi Oli

Pinoteau Romain Pin

Putkonen Ella Put

Noëllie Raillon Rai

Saarinen Essi Saa

Sallinen Pirjo SaP

Salminen Matti SaM

Seddiki Madjid Sed

Sirviö Elina Sir

Tavaststjerna Marjo-Riitta Tav

Toivonen Maarika Toi

Uitto Valentina Uit

Vartiainen Osmo Var

Virtanen Sini Vir

 

 

 

 

Yläkoulun luokanohjaajat lv. 2017-2018

7A Djamal Amalou 208
7B Tuula Bouttier s232
7C Johanna Kumenius 112

8A Valentina Uitto 111
8B Pirjo Sallinen s217
8C Eva-Lisa Hasan s131

9A Elina Sirviö 230
9B Virpi Jyry s035
9C Sini Virtanen s039

Yläkoulussa opettavat opettajat lv. 2017-2018