Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

 

Opetussuunnitelma 2016 on hyväksytty johtokunnassa. Se on julkaistu sähköisessä muodossa:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/46786/perusopetus/tiedot

"Yhteiset osuudet" otetiin käyttöön elokuussa 2016 luokilla 1-9 (paitsi tuntijako).

"Vuosiluokkakokonaisuudet"  ja "Oppiaineet" sekä TUNTIJAKO otetaan porrastetusti käyttöön:

elokuu 2016: 1.-6. luokat

elokuu 2017: 7. luokat

elokuu 2018: 8. luokat

elokuu 2019: 9. luokat

Vanha perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppiaineiden sisällöt

(voimassa luokkien 7-9 osalta)