Laaja-alainen erityisopetus

 

Laaja-alaisen erityisopetuksen kohderyhminä ovat:

  • erilaisista oppimisvaikeuksista koostuvat oppilasryhmät, joille erityisopetusta annetaan jaksoittain
  • paluumuuttajat, joiden äidinkieli on suomi, saavat tukea suomenkielisissä oppiaineissa

Erityisopetuksessa noudatetaan eri oppiaineiden kokonaistavoitteita ja annetaan oppilaille perustietoja ja taitoja sekä tuetaan niiden kehittymistä. Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena tai oppilaan oman luokkaopetuksen yhteydessä ns. samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksen tavoitteet määräytyvät oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista. Tavoitteena on harjaannuttaa oppilas aktiiviseen ja itsenäiseen kielenkäyttöön ja opiskeluun ja mahdollistaa menestyminen oman opetusryhmän mukaisessa opetuksessa. Oppilaan arvioinnissa tehdään yhteistyötä aineen- ja luokanopettajien kanssa. Erityisopetuksessa korostuu saumaton yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kesken.

Laaja-alaista erityisopetusta antavat suomeksi Raisa Pihlaja puh. 0295 33 2546 (yläkoulu) ja Essi Saarinen puh. 0295 33 25 44 (esikoulu ja luokat 1-6) ja ranskaksi Christine Droesbeke-Kallio puh. 0295 33 2545 (luokat 1-5) ja Laure Leporini (esikoulu ja 6.luokka). Kaikkiin erityisopettajiin saat yhteyden Wilman kautta!