Hakeminen esikouluun 2018-2019

Esikouluun (2018-2019) otetaan vuonna 2012 syntyneitä lapsia, joilla on esiopetukseen riittävä ranskan ja suomen kielen taito.

Esikouluun haetaan täyttämällä Opens internal link in current windowilmoittautumislomake, joka palautetaan pe 26.1.2018 mennessä koulun kansliaan (postitse tai sähköpostilla sari.aavikko(at)hrsk.fi). Ilmoittautuneet lapset kutsutaan kielitestiin lauantaina 3.2.2018.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan esikoulun oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Mikäli esiopetusluokille jää vapaita paikkoja, sinne otetaan kielikylpyryhmään myös lapsia, joilla ei ole ranskan kielen taitoa. Tästä mahdollisuudesta voi kysyä suoraan apulaisrehtorilta.

Lisätietoja esikouluun hakemisesta saa Raisa Röppäseltä koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524. Tiedotustilaisuus esikouluun hakemisesta torstaina 18.1.2018 klo 17.00 koulun ruokalassa. Lapset voivat osallistua, mutta tilaisuus on suunnattu vanhemmille. Tervetuloa!

(Vuonna 2013 syntyneet lapset ilmoitetaan koulun tiloissa toimivaan leikkikouluun Opens external link in new windowRanskalaisen koulun ystävät ry:lle.)

Hakeminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle LV 2018-2019

Perusopetuksen 1. luokalle otetaan vuonna 2011 syntyneitä lapsia, joilla on opiskelussa tarvittava suomen ja ranskan kielen taito. 1. luokalle haetaan täyttämällä Opens internal link in current windowilmoittautumislomake, joka palautetaan 26.1.2018 mennessä koulun kansliaan. Kouluun ilmoittautuneet lapset kutsutaan kielitestiin lauantaina 3.2.2018.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan ensimmäisen luokan oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Lisätietoja kouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

Tiedotustilaisuus Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetuksesta ja oppilashauista järjestetään torstaina 18.1.2018 klo 18 koulun ruokalassa. Tilaisuus kestää noin tunnin. Lapset voivat osallistua, mutta tilaisuus on suunnattu vanhemmille. Tervetuloa!

Hakeminen perusopetuksen luokille 2-6

Perusopetuksen luokille 2-6 otetaan oppilaita elokuussa 2018, jos kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on kielikokeissa osoitettu riittävä suomen ja ranskan kielitaito. Luokille 2-6 haetaan Opens internal link in current windowilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan aiempien todistusten kanssa koulun kansliaan 26.1.2018 mennessä. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen. Kesken vuotta Suomeen muuttavat voivat ottaa yhteyttä apulaisrehtoriin ja sopia kielikokeen ajasta yksilöllisesti.

Lisätietoja alakouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

Hakeminen perusopetuksen luokille 7-9

Perusopetuksen luokille 7-9 otetaan oppilaita, mikäli kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on koulun järjestämissä äidinkielen ja ranskankielen kokeissa osoitettu koulutyön onnistumisen edellyttämä riittävä kielitaito.

Kielikokeita järjestetään keväällä, kesäkuun alussa ja lisäksi elokuussa ennen koulun alkua, jos paikkoja on vapaana. Kielikokeissa suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen ja ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Kokeissa on suullinen ja kirjallinen osio. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.

Kouluun haetaanOpens internal link in current windowlmoittautumislomakkeella, joka palautetaan liitteineen kansliaan. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Anu Piipponen anu.piipponen(at)hrsk.fi, 0295 33 2523  ja kanslia (Opintosihteeri Sari Sipiläinen, p. 0295 33 2512)

Hakeminen lukuvuoden aikana

Mahdollisille vapaille oppilaspaikoille voi hakea myös lukuvuoden aikana. Ilmoittautuminen tehdään samoin kuin säännönmukaisessa hakemisessa. Vanhempien tulee ilmoittaa hakemuksessa erikseen toivomansa koulunaloituspäivä. Ilmoittautumisen saavuttua koululle, sovitaan vanhempien kanssa ajankohta oppilaalle järjestettävää yksilöllistä testausta varten.

Hakeminen lukioon

Hakeminen lukion ensimmäiselle luokalle

Lukioon voi hakea, jos on opiskellut A-ranskaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe 24.4.-25.4.2018. Kokeeseen tulee kirjallinen kutsu koululta. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (opintopolku).  Koulun yhteishakukoodi on 0193. Hakuaika on 20.2.-13.3.2018  klo 15.00. Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Avoimet ovet tiistaina 23.1.2018 klo 13.30-15 (myös huoltajat tervetulleita).

 

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Opinto-ohjaaja Tuija Heiskanen (puh. 0295 33 2541, tuija.heiskanen(at)hrsk.fi)

 

Hakeminen lukion muille luokille

Lukion toiselle luokalle voi hakea

a) mikäli luokkatasolla on tilaa (tiedustelut koulun kansliasta 0295 33 2512)

b) jos on ollut esim. vaihdossa ranskaa puhuvassa maassa

c) kun osallistuu kielikokeisiin ja suorittaa ne hyväksytysti

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.  Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.