Koulu alkaa 10.8.2017 eri aikaan eri luokka-asteilla

Esikoululaiset vastaanotetaan klo 8.30 ruokalassa, josta siirrytään luokkiin.

1.luokkalaiset vastaanotetaan klo 8.30 ruokalassa, josta siirrytään luokkiin.

Uudet luokkien 2-6 oppilaat vastaanotetaan klo 8.30 ruokalassa, josta siirrytään luokkiin.

Luokkien 2-6 oppilaat (joille koulu on jo tuttu) asettautuvat pihalle jonoihin klo 9.00.

Luokkien 7-9 oppilaiden ja lukiolaisten päivä alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 13.15.

Esikoulupäivä päättyy torstaina tavalliseen tapaan klo 13.15. Esikoulun iltapäivähoito alkaa jo ensimmäisenä päivänä suoraan esikoulupäivän päätteeksi.

1.-6.-luokkalaisten ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.30. Perjantaina luokkien 1-6 koulupäivä on klo 8.15-12.30. Maanantaina 14.8. aloitetaan lukujärjestysten mukainen opetus luokilla 1-6.

Yläkoulun ja lukion opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti perjantaina 11.8.

Lukujärjestykset julkaistaan Wilmassa koulun alkaessa. Luokanohjaaja jakaa paperisen version kotiin. Muutoksia tehdään ensimmäisten kouluviikkojen aikana tarvittaessa. Muutokset näkyvät aina Wilmassa ja niistä tiedotetaan oppilaille.