7A-luokka tutustui Sähkötekniikan korkeakouluun opiskelu- ja työpaikkana. Vierailimme korkeakoulun opintotoimistossa, vahtimestaripalvelussa, opiskelijoiden kiltahuoneessa ja kirjastossa sekä kuulimme radioliikennetekniikan tutkimustyöstä. Tapasimme useita korkeakoulussa työskenteleviä henkilöitä.

 Iltapäivän vierailu päättyi Aallon Lumarts-laboratorioon, jossa tutkimme lyhyesti muutamia fysiikan ilmiöitä. Vierailu on osa we.learn.it -projektia, jossa 7A-luokkalaiset tutustuvat ammatteihin haastattelemalla erilaisissa töissä olevia aikuisia ja kirjoittavat ammateista sähköisiä artikkeleita. Seuraavalla vierailukerralla pääsemmekin haastattelemaan Aallon työntekijöitä.