Valitse sivu

Oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa koulun toimintaa ja toimii oppilaiden äänitorvena ja vaikutuskanavana koulun asioissa. Ohjaavana opettajana toimii Matti "Masa" Salminen. Hallitus kokoontuu joka toinen viikko. Edustajat valitaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.