Oppilaskunta suunnittelee ja toteuttaa koulun toimintaa ja toimii oppilaiden äänitorvena ja vaikutuskanavana koulun asioissa. Ohjaavana opettajana toimii Matti "Masa" Salminen. Hallitus kokoontuu joka toinen viikko. Edustajat valitaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.