Ett stort tack till Lucia (Meilinn 7C), tärnorna (sjuor), tomtarna (sexor), lilla kören (ettor, tvåor, treor), musikanterna (åttor) och lärarna Hannele, Katarina och Kaija.