STARA valittelee tierakennustyömaan liikenteelle aiheuttamaa hankaluutta. Meille luvattiin, että Munkkivuoren ostokeskukselta tulee aina olemaan turvallinen ja tarpeeksi leveä kävely-yhteys Raumantielle.
Pyydän vanhempia välttämään autoliikennettä Raumantielle, sillä liittymäkohta on rakennushankkeen vuoksi autoilijoille yksikaistainen. Koululle johtaa lukuisia turvallisia kävelyreittejä eri puolilta Munkkivuorta. Suosittelen lämpimästi niiden käyttöä työmaan keston ajan.
Uudet liikennejärjestelyt tulevat parantamaan oppilaiden turvallisuutta – kunhan ne ensin valmistuvat.
Hyvää koulunalkua toivotellen,
Kari Kivinen,
rehtori