Opetussuunnitelma

Mitä esikoulussa tehdään?

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 on julkaistu sähköisenä osoitteessa:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/1189902/esiopetus/tiedot

Opetussuunnitelmassa kuvataan esikoulun toimintaa, kieliohjelmaa ja oppilashuollon toteutusta. Uudessa opetussuunnitelmassa esikoulun opetus perustuu samoihin laaja-alaisiin tavoitteisiin kuin perusopetuksen ja lukion toiminta.

Laaja-alaisesta opetuksesta esimerkkinä on esikoululaisten Korkeasaari-projekti, joka innoitti tekemään animaatioita. Lapset keksivät itse tarinat ja kuvittivat sekä kuvasivat tämä mainiot videot Korkeasaaren retken innoittamina:

Ouvre un lien externe dans une nouvelle fenêtreLe lion et le tigre / Les aventures du perroquet / Les aventures du tigre