Terveys

Terveyden seuranta neuvolassa

Esikoululaiset eivät kuulu kouluterveydenhoidon piiriin. Lapsen oma neuvola huolehtii rokotuksista ja terveydenhoidosta vielä esikouluvuoden ajan.

Myös puheopetuksen tarpeessa olisi hyvä kääntyä neuvolan puoleen. Myös koulun erityisopettajat seulovat puheopetuksen tarvetta esikouluvuoden aikana, ja antavat kotiharjoitteluohjeita tarvittaessa. Ärrät ja ässät olisi hyvä harjoittaa kotona kuntoon esikouluvuoden aikana, kun lapselle ei vielä tule muita “kotiläksyjä”.

Koululla ei ole valtion laitoksena vakuutussopimusta minkään yhtiön kanssa. Koulutapaturmatilanteissa ensiapu annetaan koulussa ja ollaan yhteydessä vanhempiin. Julkisessa terveydenhuollossa suoritettu jatkohoito pääsääntöisesti korvataan, jos laskut hoitoselvityksineen toimitetaan koulun kansliaan. Yksityislääkärikäyntejä ja niihin liittyviä maksuja koulu ei korvaa.

Sairaan lapsen olisi saatava toipua rauhassa kotona, eikä vanhempien pitäisi tuoda puolikuntoista lasta esikouluun.