Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on aloittanut yhteistyössä Faktabaarin kanssa medialukutaito-projektin.
Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaita tulisi ohjata käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilaille tulisi tarjota mahdollisuuksia analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista ja heitä tulisi ohjata elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, Tavoitteena on kasvattaa aktiivisia tiedon etsijöitä, jotka osaavat sekä hakea tietoa itsenäisesti eri lähteistä että arvioida sitä kriittisesti. 
Mediakentän monipuolistuessa oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä.
Projektin tarkoituksena on soveltaa Faktabaarin käyttämiä faktantarkistus metodeita koulumaailmaan sopivaksi. Helsingin ranskalais-suomalainen koulussa on aloitettu tammikuussa 2017 Faktabaari EDU pilottihanke!