Hallituksen tiedotustilaisuudessa 16.3.2020 esittämät erityistoimet koskien Helsingin ranskalais-suomalaista koulua alkaen keskiviikkona 18.3.2020:

  • Koulumme esikoulu toimii normaalisti
  • Perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus tullaan järjestämään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tulemme tekemään kyselyn luokkien 1-3 vanhemmille tiistaina 17.3.2020.
  • Opetus järjestetään oman koulukiinteistön uudella puolella. Muiden peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden opetus toteutetaan etäopetuksena.
  • Ylioppilaskokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 20.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Nämä järjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.