Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hrsk.fi

Opettajiin nopein yhteys WILMAn kautta. Jos tunnuksesi tai salasanasi ovat kadonneet, ota yhteys kansliaan.

Rehtori

Vt. rehtori Pippuri Pirjo p. 0295 33 2522

Apulaisrehtorit

Pippuri Pirjo (lukio) p. 0295 33 2522
Piipponen Anu (yläkoulu, luokat 7-9) p. 0295 33 2523
Aavikko Sari (alakoulu, luokat 1-6) p. 0295 33 2524
Quemener Matthias (ranskankielisen opetuksen apulaisrehtori) p. 0295 33 2525

Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Bergheim-Johansson Margareta p. 0295 33 2551

Hallintoassistentti

Repo Janita p. 0295 33 2548

Opintosihteeri

Sipiläinen Sari (yläkoulu ja lukio) p. 0295 33 2512

Toimistosihteeri

Monikainen Katrin (esi- ja alakoulu) p. 0295 33 2519

Esiluokan avustajat

Huusko-Crépin Tiina
Kabalu-Magnier Fallon
Ropponen Terhi

Koulunkäyntiavustajat

Hanninen Pascale
Mattila Sirpa
Nouhaud-Lorry Camille
Kuraattori

Pulkkinen Elina p. 040 669 4883

Kirjastonhoitaja

Rantala Olli p. 0295 33 2553

Vahtimestari

Malmström John p. 0295 33 2555

Vahtimestareiden yhteinen puhelin 0295 33 2556 (Raumantie)

Vahtimestareiden yhteinen sähköpostiosoite vahtimestari@hrsk.fi (Raumantie)

Terveydenhoitaja

Leppälä Henna p. 050 31 05579
Sipinen Henna p. 040 64 95215
(Yhteydenotot puhelimitse)

Koululääkäri

Heiskanen Riitta p. 050 35 86068

Psykologi

IT-tukihenkilö

Kauranen Toni p. 029 550 4299

Esiluokan opettajat

Berthe Bastien
Leppänen Kati
Servomaa Heidi

Luokanopettajat

Bouttier Romain
Caillault Sébastien
Delval Jérémy
Droesbeke-Kallio Christine
Heraud Freddy
Kauppila Kaarina
Kostian Suvi
Kukkanen Merja
Laitinen Ulla
Lassinharju Juha
Le Du Jérémy
Merikallio Leena
Penttala Kaija
Pinoteau Romain
Raatikainen Juho
Salo Anu-Mari
Soininen Merja
Tousignant Pierre

Äidinkieli

Kumenius Johanna
Sallinen Pirjo
Salonen Leena

Suomi toisena kielenä

Soininen Merja
Toivonen Maarika

Ranska

Boyer Blandine
Bouttier Tuula
Delannoy Cécile
Hakonen Lilli
Konnu Heli
Olivès Essi
Quemener Matthias
Seddiki Madjid

Englanti

Arffman Arja
Manninen Maria
Raatikainen Juho
Suurnäkki Marko

Ruotsi

Ahonen Hannele
Heikka Pertti

Saksa

Suurnäkki Marko

Espanja

Konnu Heli

Italia

Olivès Essi

Matematiikka, fysiikka,
kemia ja tietotekniikka

Gabrielsson Marika
Laine Terhi
Lejeune Emilie
Pippuri Pirjo

Biologia, Maantieto

Aalto Eva
Sotkas Panu
Virtanen Sini

Historia ja yhteiskuntaoppi

Barret Julie
Uitto Valentina
Virta Juha

Uskonto

Mikkilä-Huttunen Leena (ortodoksinen)
Mänttäri Laura (ev.lut. uskonto,
elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia)
Seddiki Madjid (islam)
Uitto Valentina (ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto)

Kotitalous

Virmo-Pesola Niina

Kuvataide

Lamarre Rosanne
Linnakoski Marleena

Käsityö

Alm Mirva
Tavaststjerna Marjo-Riitta

Liikunta

Jyry Virpi
Kallioniemi Marja
Niemelä Esa

Musiikki

Panelius Katarina

Erityisopettajat

Airola Irkka (esikoulu ja alakoulu), p. 0295332544
Lejeune Hannele (yläkoulu), p. 0295332528
Sirviö Elina (yläkoulu ranska), p. 0295332545

Oppilaanohjaus

Kentala Essi (9. luokat ja lukio)
Piipponen Anu (7. luokka)

Johtokunnan jäsenet
1.10.2019 – 30.9.2023

Pihla Ranta, puheenjohtaja

Huoltajien edustajat:

Pihla Ranta (varsinainen jäsen)
Simo Nurmi (varsinainen jäsen)
Susanna Metsälampi  (varajäsen)
Annina Tanhuanpää (varajäsen)

Opettajien edustajat:

Julie Barret (varsinainen jäsen)
Pirjo Sallinen (varajäsen)

Muun henkilökunnan edustajat:

Olli Rantala (varsinainen jäsen)

Suomi-Ranska yhdistystenliiton edustajat:

Therese Almén (varsinainen jäsen)
Joel Monserrat-Puumala (varajäsen)

Opiskelijoiden edustajat:

Jasmin Pietikäinen, oppilasjäsen (varsinainen jäsen)
Priya Härkönen, oppilasjäsen (varajäsen)

Ranskan valtion edustaja:

Stéphane Schorderet

Muut jäsenet ja asiantuntijat:

Taina Tervonen, (varapuheenjohtaja)  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki
Moa Thors (varajäsen), Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki
Opetusneuvos Kristina Kaihari, asiantuntija, Opetushallitus