Koulumatkakyselyn ja tutkimusten keskeiset tulokset

Joukkoliikennettä käytetään paljon. Pienimpiä oppilaita tuodaan eniten autolla. Kävelyn ja pyöräilyn osuus on suurentunut projektin aikana, samoin joukkoliikenteen käyttö, ja saattoliikenne Raumantiellä vähentynyt.
Vaaranpaikkoja: kadunylitykset
Liikkumisen esteitä: laiskuus, mukavuudenhalu, kiire, liian pitkä koulumatka, ei pyörää…

Liikkumissuunnitelman tavoitteet

Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen mm. Raumantien saattoliikennettä vähentämällä
Kypärän ja heijastimen käytön lisääminen.
Ympäristöystävällisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla kävelyä ja joukkoliikennettä suosimalla