Lukiolaiset haastattelivat Eurooppasalissa suorassa Lähiradion lähetyksessä Ville Cantellia Ulkomimisteriöstä ja Sonja Hyötylää Fingosta. Lähetyksen teemana oli ‘Vaikuttaminen EU:ssa’. Haastateltavat saivat vastattavakseen tiukkoja kysymyksiä mm. nuorten vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa, kansalaisaloitteen tekemisestä, lobbauksesta ja Suomen roolista päätöksenteossa.

Katso videonauhoitus tilaisuudesta:  https://www.youtube.com/watch?v=TnA9LT6lu4o