Ympäristöekologian kurssilaiset tekivät huipputason tutkimusta Metropoliassa. Itämeressä on monenlaisia ympäristömyrkkyjä, jotka kertyvät kaloihin.  Määritimme ympäristötutkija Asta Ekmanin johdolla saaristomeren erikokoisten haukien lihaksista ja maksoista PCB-pitoisuuksia kaasukromatografisesti. Tulokset olivat lohdullisia, koska löysimme ainoastaan ison , yli 6 kg:n,  hauen maksasta korkeita PCB-pitoisuuksia. Suunnitteilla on jatkotutkimuksia seuraavilla lukion ympäristöekologian kursseilla.