Vaihtomatkat

Vaihtomatkat / leirikoulut

4. luokan ja 8. luokan aikana osana opetusta oppilaille järjestetään vaihtomatkat Ranskaan tai ranskankieliseen maahan. Lukuvuoden aikana kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Oppilaat vierailevat vaihtoperheissään viikon ajan (5 arkipäivää + viikonloppu).

Koulun järjestämä vaihto on ainutlaatuinen tilaisuus syventää kielen ja kulttuurin tuntemusta ja tutustua ranskalaiseen elämään. Projekti kestää koko lukuvuoden, ja sitä valmistellaan oppitunneilla eri oppiaineissa. Opettajat vastaavat vaihtojärjestelyistä ja ohjelmasta yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat valitsevat joukostaan matkaryhmän, joka vastaa rahan käsittelystä.

Koulu vastaa opettajien palkoista ja matkakuluista. Vanhemmat vastaavat vierailevan vaihto-oppilaan majoituksesta ja kuluista Suomessa ja oman lapsensa matkakuluista. Koulumme oppilaat saavat vieraan kotiin viikoksi tammi-maaliskuussa. Vastavuoroisesti oppilaamme majoitetaan isäntäperheissä Ranskassa viikon ajan huhti-toukokuussa. Ranskassa kouluviikon ohjelmasta retkikuluineen vastaavat ranskalaiset perheet.

Lisätietoja apulaisrehtoreilta ja luokkien vastuuopettajilta

Bon voyage!

Lisätietoa matkajärjestelyistä