Wilma ja poissaolot

Internetselaimen tai mobiilisovelluksen kautta toimiva Wilma on kodin ja koulun yhteydenpitoväline. Vanhemmat voivat lähettää viestejä kaikille opettajille Wilman kautta ja käydä katsomassa sieltä lapsensa lukujärjestystä, tuntimerkintöjä ja koulun tiedotteita. Opettajat laittavat Wilma-viestien kautta vanhemmille tietoa koulun arkeen liittyvistä asioista, kuten retkistä, aikatauluista ja liikuntavarusteista. Opettajat voivat tehdä oppilaalle Wilmassa tuntimerkintöjä ja ilmoittaa isompien oppilaiden kokeista ja arvosanoista Wilmassa. Oppilas saa omat Wilma-tunnukset 5. luokalla.

Oppilaan sairastuessa vanhempien tulee ilmoittaa asiasta ennen oppituntien alkua Wilman tuntimerkintöihin. Opettajat tarkistavat Wilmasta oppitunnin alussa, ovatko huoltajat tietoisia oppilaan poissaolosta. Jos merkintää ei ole, opettaja kirjaa vanhemmille tiedoksi oppilaan luvattoman poissaolon Wilmaan. Vanhemmat voivat selvittää luvattoman poissaolon Wilmassa jälkikäteen. Vanhempien toivotaan seuraavan säännöllisesti opettajien Wilma-merkintöjä selvittämättömistä poissaoloista, myöhästymisistä, tuntityöskentelystä, läksyjen tekemisestä ja koulunkäynnin sujumisesta.

Oppilaalle on pyydettävä aina kirjallisesti lupa hyvissä ajoin etukäteen muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon. 1-3 päivän poissaolon myöntää luokanohjaaja, sitä pidemmät rehtori (Wilma selaimella auki / hakemukset ja päätökset / Tee uusi hakemus). Lukukauden tai lukuvuoden mittaiset poissaolot pitää anoa rehtorilta erillisellä lomakkeella, jonka löydätte kotisivujen lomakkeet-otsikon alta. Lomamatkat, joihin oppilas osallistuu, tulisi tehdä koulun loma-aikoina. Huoltaja on vastuussa opetuksesta ylimääräisen loman aikana.