Opetuksen jaksosuunnitelmat yläkoulu

Opetuksen jaksotus lv. 2019-2020

7. luokat

8. luokat

9. luokat

Oppilaiden henkilökohtaiset lukujärjestykset löytyvät Wilmasta