Valitse sivu

Lukujärjestykset luokat 1-6

Luokanohjaaja jakaa paperisena jokaisen jakson alussa luokan lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin oppilas kuuluu. Lukujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana viikko ja jakso kerrallaan. Jos lukujärjestyksen aloitus- ja lopetusajoista poiketaan, siitä tiedotetaan Wilma-viestillä.

Huoltaja näkee lapsensa henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmassa. Lukujärjestyksen voi tulostaa Wilmasta. 5. luokalta alkaen myös oppilas itse saa Wilma-tunnukset, jolloin hän pystyy katsomaan omaa lukujärjestystään Wilmassa kännykkäliittymällä tai muun nettiyhteyden kautta.

Oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa näkyy aina meneillään olevan jakson / päivän lukujärjestys.

Wilma Abréviations matières 1-9 Oppiaineiden lyhenteet wilmassa

Opetuksen jaksotus luokittain 2019-2020

1A jaksotus periodes 2019-2020

1B jaksotus périodes 2019-2020

1C jaksotus périodes 2019-2020

2A jaksotus périodes 2019-2020

2B jaksotus périodes 2019-2020

2C jaksotus périodes 2019-2020

3A jaksotus périodes 2019-2020

3B jaksotus périodes 2019-2020

3C jaksotus périodes 2019-2020

4A jaksotus périodes 2019-2020

4B jaksotus périodes 2019-2020

4C jaksotus périodes 2019-2020

5A jaksotus periodes 2019-2020

5B jaksotus périodes 2019-2020

5C jaksotus périodes 2019-2020

6A jaksotus periodes 2019-2020 uusi 23.9.2019

6B jaksotus périodes 2019-2020

6C jaksotus périodes 2019-2020 uusi 23.9.2019

Opetussuunnitelmaan kirjattu tuntijako määrää opetuksen määrän oppiaineittain. Opetus on “jaksotettu” viiteen jaksoon siten, että tuntijako toteutuu, mutta yhtä ainetta voidaan opettaa eri määriä eri jaksoissa. Kaikkia aineita ei opeteta kaikissa jaksoissa. Luokanohjaaja jakaa lukuvuoden alussa oppilaille luokan opetuksen jaksotussuunnitelman.

5 jakson päivämäärät 2020-2021

I   13.08.2020 – 2.10.2020

II   5.10.2020 – 1.12.2020

III   2.12.2020 – 8.2.2021

IV 9.2.2021 – 13.4.2021

V 14.4.2021 – 5.6.2021