Luokanohjaaja jakaa paperisena jokaisen jakson alussa luokan lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin oppilas kuuluu. Lukujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana viikko ja jakso kerrallaan. Jos lukujärjestyksen aloitus- ja lopetusajoista poiketaan, siitä tiedotetaan Wilma-viestillä.

Huoltaja näkee lapsensa henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmassa. Lukujärjestyksen voi tulostaa Wilmasta. 5. luokalta alkaen myös oppilas itse saa Wilma-tunnukset, jolloin hän pystyy katsomaan omaa lukujärjestystään Wilmassa kännykkäliittymällä tai muun nettiyhteyden kautta.

Oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa näkyy aina meneillään olevan jakson / päivän lukujärjestys.

Wilma Abréviations matières 1-9 Oppiaineiden lyhenteet wilmassa

Opetuksen jaksotus luokittain 2020-2021

 

1A     1B      1C     2A     2B     2C     3A     3B     3C

4A     4B     4C     5A     5B     5C     6A     6B     6C 

Opetussuunnitelmaan kirjattu tuntijako määrää opetuksen määrän oppiaineittain. Opetus on “jaksotettu” viiteen jaksoon siten, että tuntijako toteutuu, mutta yhtä ainetta voidaan opettaa eri määriä eri jaksoissa. Kaikkia aineita ei opeteta kaikissa jaksoissa. Luokanohjaaja jakaa lukuvuoden alussa oppilaille luokan opetuksen jaksotussuunnitelman.

5 jakson päivämäärät 2020-2021

I   13.08.2020 – 2.10.2020

II   5.10.2020 – 1.12.2020

III   2.12.2020 – 8.2.2021

IV 9.2.2021 – 13.4.2021

V 14.4.2021 – 5.6.2021