Luokanohjaaja jakaa paperisena jokaisen jakson alussa luokan lukujärjestyksen ja kertoo, mihin ryhmiin oppilas kuuluu. Lukujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana viikko ja jakso kerrallaan. Jos lukujärjestyksen aloitus- ja lopetusajoista poiketaan, siitä tiedotetaan Wilma-viestillä.

Huoltaja näkee lapsensa henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmassa. Lukujärjestyksen voi tulostaa Wilmasta. 5. luokalta alkaen myös oppilas itse saa Wilma-tunnukset, jolloin hän pystyy katsomaan omaa lukujärjestystään Wilmassa kännykkäliittymällä tai muun nettiyhteyden kautta.

Oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa näkyy aina meneillään olevan jakson / päivän lukujärjestys.

Wilma Abréviations matières 1-9 Oppiaineiden lyhenteet wilmassa

Opetuksen jaksotus luokittain 2021-2022

 Opetuksen jaksotus luokat 1-6

Opetussuunnitelmaan kirjattu tuntijako määrää opetuksen määrän oppiaineittain. Opetus on “jaksotettu” viiteen jaksoon siten, että tuntijako toteutuu, mutta yhtä ainetta voidaan opettaa eri määriä eri jaksoissa. Kaikkia aineita ei opeteta kaikissa jaksoissa. Luokanohjaaja jakaa lukuvuoden alussa oppilaille luokan opetuksen jaksotussuunnitelman.

5 jakson päivämäärät 2021-2022

I    11.08.2021 – 01.10.2021

II   04.10.2021 – 29.11.2021

III  30.11.2021 – 08.02.2022

IV  10.02.2022 – 08.04.2022

V   11.04.2022 – 04.06.2022