Oppiaineet ja tuntijako

Alakoulu (luokat 1-6)

Alakoulu noudattaa uuden opetussuunnitelman 2016 mukaista tuntijakoa

TUNTIJAKO

 

Yläkoulu

Oppiaine/Tuntimäärä viikossa
7.lk
8.lk
9.lk
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3
A1 ranska 4 5 5
B1 ruotsi 1 2 2
Matematiikka 3 3 4
Uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1
Historia, yhteiskuntaoppi 2 2 2
Biologia, maantieto 3 2,4 2
Fysiikka, kemia 2 3 2,2
Terveystieto 0,6 0,4 1
Kuvataide 1 1 1*
Musiikki 1 1 1*
Liikunta 2 2 2
Käsityö 2 0 0
Kotitalous 3 0 0
Oppilaanohjaus 0,4 0,2 0,8
A2 englanti 2 2 2
Kokonaistuntimäärä 31 30-32 30-32

*Kuvataide ja musiikki ovat 9. luokalla keskenään vaihtoehtoisia