S2-opetus

Suomi toisena kielenä S2-opetus

Oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja joiden suomen kielen taidon ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, voivat valita opetussuunnitelmaansa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän.

Oppilas saa S2 – opetusta äidinkielen tuntien aikana erikoistuneen opettajan johdolla samanaikaisopetuksena tai pienryhmässä.