Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki 7.-9. luokkien ja lukion oppilaat. Alakoululla on oma oppilaskuntansa, johon kuuluvat kaikki 1.-6. luokkien oppilaat. Oppilaskunnan tehtäviin kuuluu edistää yhteishenkeä ja järjestää mukavaa puuhaa oppilaille.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaat valitsevat oppilaskunnasta joka vuosi jäsenen johtokuntaan.