Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Koululla on Mannerheimin lastensuojeluliiton kouluttajan kouluttamia yhdeksäsluokkalaisia tukioppilaita, joiden tavoitteena on omalla toiminnallaan vaikuttaa kouluympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.Tukioppilaat käyvät tutustumassa nuorempiin oppilaisiin ja pitävät alakoulun 4 – 6-luokkalaisille oppitunteja . Tuntien sisältö perustuu MLL:n Lapselle selvä elämä-päihdekasvatusohjelmaan.