VERSO – Vertaissovittelu

Verso = sovittelua oppilaiden kesken

 

Tietoa verso-sovittelusta oppilaille, huoltajille ja opettajille.

 

Verso-koulutetut oppilaat sovittelevat itseään nuorempien oppilaiden riitoja ja erimielisyyksiä. Tavoitteena on kohtaaminen, keskustelu ja ratkaisun etsiminen yhdessä. Opettajat, kuraattori ja apulaisrehtorit koordinoivat Verso-toimintaa ja ohjaavat oppilaita verso-sovitteluun. Tapauksesta riippuen asioita selvitetään oppilaiden kesken tai aikuisten ohjauksessa.