Koulukuraattori

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävä koulussa on tukea oppilaita sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: oppilaan pulmat sosiaalisissa suhteissa, oppilaan levottomuus, työrauhaongelmat, koulumotivaation puute, poissaolot tai perheen muuttuneet olosuhteet/pulmatilanteet. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaan tukeminen, auttaminen ja kuuleminen koulussa.

Kuraattori toimii osana oppilashuoltoa, ja arvioi oppilaan avuntarvetta tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Keskustelut kuraattorin, oppilaan sekä oppilaan vanhempien välillä ovat luottamuksellisia. Kuraattorin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaan vanhempien ja kouluhenkilökunnan lisäksi sosiaalitoimi, perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatriset yksiköt.

Kuraattori on tavattavissa koululla jokaisena arkipäivänä.

Kuraattorina toimii Elina Pulkkinen 040 6694883 elina.pulkkinen@hel.fi