Koulupsykologi

Psykologin tehtäviin moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenenä kuuluu oppilaan psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Tähän kuuluvat oppilaiden yksilöllinen tukeminen sekä huoltajien ja perheen ohjanta ja tukeminen kasvatuksellisissa asioissa kuin myös oppilaan psyykkistä kasvua koskevissa kysymyksissä. Psykologiset perustutkimukset ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja/tai – hoitoon ohjaus kuuluvat myös olennaisena osana koulussa tehtävään psykologin työhön. Yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Psykologin vastaanotolle oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti tai huoltajien aloitteesta. Kaikki oppilaiden ja huoltajien kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologi on tavattavissa koululla neljänä päivänä viikossa ja palvelee kaikkia koulun oppilaita ja heidän huoltajiaan esiluokasta alkaen. Psykologi löytyy myös Wilmasta (henkilökunta / Meri Lähde).