Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada riittävää ohjausta opiskeluunsa, valintoihinsa ja tulevaisuutensa suunnitteluun. Ohjausta koulussa antavat opinto-ohjaajien lisäksi kaikki aineenopettajat ja luokanohjaajat. Ohjausta annetaan lukujärjestykseen merkityillä luokkatunneilla sekä pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet. Tarpeen mukaan keskustellaan myös huoltajien kanssa oppilaan opintojen etenemisestä.

Oppilaat tutustuvat työelämään erillisillä työelämään tutustumisjaksoilla. Kuudesluokkalaiset työskentelevät koulun kirjastossa yhden päivän lukuvuoden aikana, seitsemäsluokklaiset koulun ruokalassa 2-3 päivää lukuvuoden aikana, kahdeksasluokkalaiset  esi- ja leikkikoulussa. Yhdeksäsluokkalaisten TET-jakso kestää kaksi viikkoa heidän itsensä hankkimissa harjoittelupaikoissa.

Opinto-ohjaajat

Anu Piipponen  7. ja 8. luokat  puh. 0295 33 2523
Essi Kentala     9. luokat puh. 0295 33 2541