Tukiopetus

Kaikki opettajat voivat antaa tukiopetusta oppilaille tarvittaessa ennen tai jälkeen varsinaisen koulupäivän yksilöllisesti tai pienelle ryhmälle kerrallaan. Opettajat tiedottavat vanhempia tukiopetusjärjestelyistä ja muusta oppilaan tuen tarpeesta ja järjestelyistä Wilman välityksellä ja tapaamisissa.