Luokkien 1-8 koulutyö keskeytetään pakottavasta syystä 16.-20.3.2020

Peruskoulun luokkien 1-8 koulutyö keskeytetään pakottavasta syystä 16.-20.3.2020. Tulipalon jälkitöiden vuoksi koululta on suljettu pääsy 40 luokkatilaan, emmekä opetukseen soveltuvien luokkatilojen puuttuessa pysty järjestämään opetusta suunnitellulla tavalla.

Pyrimme antamaan työtä ensi viikon ajaksi Wilma-viestien ja O365 TEAMS-alustan kautta.

Olemme yhteistyössä Senaatin kanssa löytäneet koululle väistötilat. Ne kunnostetaan koulukäyttöön soveltuvaksi viikon 12 aikana.

Esikoulun, peruskoulun 9. luokan ja lukion oppitunnit pidetään normaalisti.

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua.

Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on:

  • ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  • ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä): uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
  • ke 18.3: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
  • to 19.3. (siirretty 26.3.päivästä): psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  • pe 20.3: vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)