Medialukutaitoprojektissa sovelletaan Faktabaarin asiantuntijoiden käyttämiä faktantarkistustapoja koulukäyttöön sopiviksi presidentinvaalien seurannassa. Tavoitteena on rohkaista oppilaita analysoimaan mediaympäristöään ja innostaa heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Projektissa on mukana alakoulun,  yläkoulun ja lukion oppilaat.
Lue lisää: https://hrskmediakasvatus.wordpress.com/