TIEDOTE OPPILAILLE, HENKILÖKUNNALLE JA HUOLTAJILLE

Perustuu 30.4.2020 tietoihin

Hallitus päätti purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Lähiopetukseen siirtyvät torstaina 14. toukokuuta esikoulu, alakoulu ja yläkoulu.

Hallituksen ohjeistuksen mukaan lähiopetukseen palaaminen tulisi järjestää niin, että vältettäisiin tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Opetustilat on järjestettävä niin, että niissä olisi normaalia enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä hallituksen mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa.

Hallituksen mukaan opetusta voidaan esimerkiksi järjestää vuoroissa niin, että pienet ovat koulussa aamupäivällä ja isommat iltapäivällä. Kouluissa tulee noudattaa tavanomaista tarkempia hygieniasääntöjä.

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu poikkeaa monella tavalla normaalista suomalaisesta peruskoulusta. Siksi hallituksen ohjeistus on meille erityisen hankala ja haastava. Tilannetta ei helpota se, että neljännen kerroksen tuleva väistötila IBM-Campuksella ei ole vielä valmis.

Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että pystymme toteuttamaan toukokuun kahden viikon ajaksi oppilaillemme olosuhteisiin nähden mahdollisimman turvallisen lähioppimisympäristön valtioneuvoston ohjeita noudattaen.

OPETUSJÄRJESTELYT 14.5. – 30.5.2020

Esikoulu

Esikoulu toimii normaalisti. Pyrimme minimoimaan kolmen ryhmän väliset kontaktit. Ruokailu järjestetään porrastetusti ruokasalissa. Lapset otetaan vastaan pihalla ja luovutetaan takaisin pihalla, jotta aikuisten tulo tiloihin voitaisiin minimoida.

Alakoulu

Alakoulun luokkien 1-6 koulupäivät alkavat klo 8.15 pääkoulun pihalla ja päättyvät klo 12.00 pääkoulun pihalla. Opettajat ottavat ryhmät haltuun ulkona. Opettajien vaihtuvuus minimoidaan.

Luokkaa opettaa yksi opettaja päivässä. Osa päivistä on ranskankielistä opetusta, osa suomenkielistä. Opetuksesta osa toteutetaan ulkona, säiden salliessa, mutta luokille on varattu myös omat luokkatilat pääkoululta tai Campukselta.

Oppilaat saapuvat aamulla pääkoulun pihalle, josta he siirtyvät luokittain opettajan johdolla joko pääkoulun tai Campuksen tiloihin. Oppilaat ruokailevat oman luokkansa kanssa pääkoululla tai Campuksella.

Koulupäivän päättyessä klo 12.00, kaikki alakoulun oppilaat tuodaan pääkoululle, josta he voivat lähteä kukin tahollensa. HJK ottaa vastaan 1.-2.-luokkalaiset heidän toimintaansa ilmoittautuneet pääkoulun pihalta klo 12.00.

Saatte tarkemman tiedon järjestelyistä luokkakohtaisesti Wilmaan ensi viikolla.

Yläkoulu

Yläkoulun koulupäivät alkavat klo 11.30 ja päättyvät klo 16.10. Opetus toteutetaan luokittain..  Yläkoulun lukujärjestys toimitetaan oppilaille myöhemmin.  Ruokailu järjestetään porrastetusti pääkoulun ruokasalissa oman luokan kanssa.

Lukio

Lukion opiskelijat ovat etäopetuksessa. Koeviikko alkaa maanantaina 18.5.2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita koronavirusepidemian aikana

  • Hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
    • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
    • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta
  • Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.
  • Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.
  • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
  • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.
  • Henkilökunnan kokoontumisia vältetään, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.

Iloista vappua,

Kari Kivinen

rehtori