Kaikilla osapuolilla on huoli lasten turvallisesta koulutiestä Raumantie 4 koulukiinteistöön. Turvallisen koulutien aikaansaamiseksi kaikkien osapuolten tulee kunnioittaa yhdessä sovittua käytäntöjä.
Kompromissi-esityksen kokeilussa rajoitetaan Raumantien alussa sijaitsevan ”moottoriajoneuvolta ajo kielletty”-liikennemerkin kieltoa ajaksi 8.00 – 10.00. Samalla poistetaan kaikki Raumantien loppupään parkkipaikat, jotta työmaaliikenne Munkkivuoren alakoulun työmaalle voisi sujua esteettä ja jotta kuorma-autot voisivat ohittaa toisensa siirtymättä jalkakäytäville.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne vanhemmat, jotka saattavat lapsensa aamuisin koulullemme, joutuvat kävelemään koululle lapsen kanssa joko ostoskeskukselta tai Ulvilantieltä. Iltapäiväisin lapset sen sijaan voi hakea koululta normaalisti.
Mitä vähemmän liikennettä – sen turvallisempaa!  Siksi pyydän kaikkia vanhempia välttämään Raumantielle ajamista. Uusien järjestelyiden myötä lapset voivat kävellä koululle turvallisesti jalkakäytäviä Ulvilantieltä tai ostoskeskukselta. Munkkivuoren ostoskeskuksen liikennejärjestelyjen pitäisi valmistua muutaman viikon sisällä.
Pyydämme kaikkia Raumantiellä liikennöiviä huomioimaan 10 km/h nopeusrajoituksen!
Järjestely astuu voimaan torstaina 12.10.2017.
Kari Kivinen, Rehtori