https://hrsk.fi/luokat-1-9/kodin-ja-koulun-yhteistyoe/vanhempainillat/ Lämpimästi tervetuloa!
Koko HRSK:n väki