Valitse sivu

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hrsk.fi

Opettajiin nopein yhteys WILMAn kautta. Jos tunnuksesi tai salasanasi ovat kadonneet, ota yhteys kansliaan.

 

Rehtori

Kivinen Kari

 

Apulaisrehtorit

Pippuri Pirjo (lukio)
Piipponen Anu (yläkoulu, luokat 7-9)
Aavikko Sari (alakoulu, luokat 1-6)
Quemener Matthias
(ranskankielisen opetuksen apulaisrehtori)

 

Talouspäällikkö

Soini Mira

Hallintoassistentti

Repo Janita

Opintosihteeri

Sipiläinen Sari (yläkoulu ja lukio)

Toimistosihteeri

Röppänen Raisa (esi- ja alakoulu)

Esiluokan avustajat

Huusko-Crépin Tiina
Kabalu-Magnier Fallon
Maija Jussila

Koulunkäyntiavustajat

Hanninen Pascale

Huttunen Aleksi (siviilipalvelus)
Luis Fernando (siviilipalvelus)
Mattila Sirpa
Miettinen Erno (siviilipalvelus)

Kuraattori

Heikkinen Kati

Kirjastonhoitaja

Rantala Olli

Huoltomestari

Airaksinen Esa

Vahtimestari

Malmström John

Terveydenhoitaja

Leppälä Henna
Sipinen Henna
(Yhteydenotot puhelimitse)

Koululääkäri

Riitta Heiskanen

Psykologi

Minna Utriainen

IT-tukihenkilö

Taivalantti Jori

Esiluokan opettajat

Berthe Bastien
Leppänen Kati
Servomaa Heidi

Luokanopettajat

Bouttier Romain
Caillault Sébastien
Delval Jérémy
Heraud Freddy
Kauppila Kaarina
Kukkanen Merja
Laitinen Ulla
Lassinharju Juha

Le Du Jérémy
Merikallio Leena
Penttala Kaija
Pinoteau Romain
Raatikainen Juho
Räisänen Maarit
Salo Anu-Mari
Soininen Merja
Tousignant Pierre

Äidinkieli

Kumenius Johanna
Sallinen Pirjo
Salonen Leena

Suomi toisena kielenä

Soininen Merja
Toivonen Maarika

Ranska

Boyer Blandine
Bouttier Tuula
Delannoy Cécile
Hakonen Lilli
Konnu Heli
Moine Aleksi
Olivès Essi
Quemener Matthias

Englanti

Arffman Arja
Manninen Maria
Raatikainen Juho
Suurnäkki Marko

Ruotsi

Ahonen Hannele
Heikka Pertti

Saksa

Suurnäkki Marko

Espanja

Konnu Heli

Italia

Olivès Essi

Matematiikka, fysiikka,
kemia ja tietotekniikka

Amalou Djamal
Gabrielsson Marika
Kivioja Marja
Laine Terhi
Lejeune Emilie
Peltola Virva
Pippuri Pirjo

Biologia, Maantieto

Aalto Eva
Sotkas Panu
Virtanen Sini

Historia ja yhteiskuntaoppi

Barret Julie
Uitto Valentina
Virta Juha

Uskonto

Mikkilä-Huttunen Leena (ortodoksinen)
Mänttäri Laura (ev.lut. uskonto,
elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia)
Seddiki Madjid (islam)
Uitto Valentina (ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto)
Wartiainen Tarja (katolinen)

Kotitalous

Virmo Niina

Kuvataide

Lamarre Rosanne
Linnakoski Marleena

Käsityö

Alm Mirva
Tavaststjerna Marjo-Riitta

Liikunta

Jyry Virpi
Kallioniemi Marja
Niemelä Esa

Musiikki

Panelius Katarina

Erityisopettajat

Airola Irkka (esikoulu ja alakoulu)
Pihlaja Raisa (yläkoulu)
Sirviö Elina (ranskankielinen)

Oppilaanohjaus

Kentala Essi (9. luokat ja lukio)
Piipponen Anu (7. luokka)

Johtokunnan jäsenet
1.10.2015 – 30.9.2019

Arja Kukkonen, puheenjohtaja
Pihla Honka-aho, varapuheenjohtaja

Huoltajien edustajat:

Simo Nurmi (varsinainen jäsen)
Pihla Honka-aho (varsinainen jäsen)
Johanna Järvinen-Tassopoulos (varajäsen)
Kalevi Saarela (varajäsen)

Opettajien edustajat:

Merja Kukkanen (varsinainen jäsen)
Pirjo Sallinen (varajäsen)

Muun henkilökunnan edustajat:

Olli Rantala (varsinainen jäsen)
Esa Airaksinen (varajäsen)

Suomi-Ranska yhdistystenliiton edustajat:

Therese Almén (varsinainen jäsen)
Ulla Tuomarla (varajäsen)

Opiskelijoiden edustajat:

Maija Gottvalles, oppilasjäsen (varsinainen jäsen)
Sara Tognetty, oppilasjäsen (varajäsen)

Ranskan valtion edustaja:

Marie-Laure Lions-Olivieri

Muut jäsenet ja asiantuntijat:

Arja Kukkonen, Opetusvirasto
Arjariitta Heikkinen, Opetusvirasto
Opetusneuvos Kristina Kaihari, asiantuntija