Iltapäivähoito

Esikoulua käyvä lapsi tarvitsee päivänsä jälkeen hoitopaikan kotona tai iltapäiväkerhossa. Esikoululaiset eivät voi kulkea yksin kodin ja esikoulun välillä. Koulun päättyessä lapset pitää hakea esikoulusta kotiin tai hoitopaikkaan turvallisuussyistä. Päivittäinen kontakti opettajien ja vanhempien välillä edistää samalla lapseen liittyvän tiedon vaihtoa. Koulu ei voi ottaa vastuuta ja valvoa lapsia koulussa ennen klo 8.00 ja klo 13.15 jälkeen. Jos lapsen hakee muu kuin vanhempi, tarvitsee opettaja siitä tiedon (hakijan nimi ja puhelinnumero).

Ranskalaisen koulun ystävät ry. järjestää esikoululaisille maksullisen iltapäiväkerhon klo 13.15-17.00 esikoulun tiloissa. Ohjaajat ottavat lapset vastuulleen heidän omissa luokissaan klo 13.15. Yhteydenotot vastuuohjaaja Ninna Petit-Gras 0449810730. Ohjaajat tavoittaa numerosta 044 975 7383 (klo 13.00-17.00).

http://hrsk-ystavat.com/jardinwp/?page_id=4130