Hakeminen esikouluun 2022-2023

Esikouluun (2022-2023) otetaan vuonna 2016 syntyneitä lapsia, joilla on esiopetukseen riittävä ranskan ja suomen kielen taito.

Esikouluun haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Kaikki 30.1.2022 mennessä ilmoittautuneet lapset kutsutaan sähköpostitse kielitestiin, joka järjestetään lauantaina 5.3.2022. Koejärjestelyissä noudatetaan hygieniaohjeita. Samassa tilassa on viiden lapsen ryhmä ja kaksi aikuista yhtä aikaa. Kokeet pidetään pääkoululla osoitteessa Raumantie 4. Odottakaa vuoroanne ulkona pääoven edessä (asfalttipiha). Oppilaat noudetaan sieltä kokeeseen ryhmä kerrallaan. Koe kestää noin 1,5 tuntia.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan esikoulun oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Mikäli esiopetusluokille jää vapaita paikkoja, sinne otetaan kielikylpyryhmään myös lapsia, joilla ei ole ranskan kielen taitoa. Tästä mahdollisuudesta voi kysyä suoraan apulaisrehtorilta.

Myöhemmin keväällä kokeen jälkeen vapaaksi jääneistä paikoista voi tiedustella suoraan apulaisrehtorilta. Lisätietoja esikouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, (alakoulun sihteeri puh. 0295 33 2519) tai vs. apulaisrehtori Merja Kukkaselta merja.kukkanen(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524. 

Esittely esikoulu 2022 – Introduction à l’école maternelle 2022

(Vuonna 2017 syntyneet lapset ilmoitetaan koulun tiloissa toimivaan leikkikouluun Ranskalaisen koulun ystävät ry:lle.)

 

Hakeminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle LV 2022-2023

 

Perusopetuksen 1. luokalle otetaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia, joilla on opiskelussa tarvittava suomen ja ranskan kielen taito. 1. luokalle haetaan sähköisesti tämän linkin kautta 30.1.2022 mennessä. Kouluun ilmoittautuneet lapset kutsutaan sähköpostitse kielitestiin lauantaina 5.3.2022. Koejärjestelyissä noudatetaan hygieniaohjeita. Samassa tilassa on ainoastaan yksi lapsi ja yksi opettaja yhtä aikaa. Kokeet pidetään pääkoululla osoitteessa Raumantie 4. Odottakaa vuoroanne ulkona pääoven edessä (asfalttipiha). Oppilaat noudetaan sieltä kokeeseen yksitellen. Koe kestää noin 60 minuuttia.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan ensimmäisen luokan oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Lisätietoja kouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, (alakoulun sihteeri puh. 0295 33 2519) tai apulaisrehtori Merja Kukkaselta merja.kukkanen(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

1. luokalla on joitain vapaita paikkoja lukuvuodelle 2021-2022 lapsille, jotka puhuvat suomea ja ranskaa. Ilmoittautukaa kielikokeisiin sähköisellä lomakkeella ja olkaa yhteydessä apulaisrehtoriin. 

Koulun tiloihin järjestetään tutustumiskäynnit myöhemmin keväällä, jos koronatilanne mahdollistaa asian. Tervetuloa!

Esittely 1. luokka 2022 – Introduction 1. classe 2022

 

Hakeminen perusopetuksen luokille 2-6

Perusopetuksen luokille 2-6 otetaan oppilaita, jos kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on kielikokeissa osoitettu riittävä suomen ja ranskan kielitaito. Luokille 2-6 haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen. Kesken vuotta Suomeen muuttavat voivat ottaa yhteyttä apulaisrehtoriin ja sopia kielikokeen ajasta yksilöllisesti.

Lisätietoja alakouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Merja Kukkaselta merja.kukkanen(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

 

Hakeminen perusopetuksen luokille 7-9

Perusopetuksen luokille 7-9 otetaan oppilaita, mikäli kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on koulun järjestämissä äidinkielen ja ranskankielen kokeissa osoitettu koulutyön onnistumisen edellyttämä riittävä kielitaito.

Kielikokeita järjestetään keväällä, kesäkuun alussa ja lisäksi elokuussa ennen koulun alkua, jos paikkoja on vapaana. Kielikokeissa suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen ja ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Kokeissa on suullinen ja kirjallinen osio. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.

Kouluun haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Yläkouluun voi hakea missä tahansa vaiheessa lukuvuotta. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Anu Piipponen anu.piipponen(at)hrsk.fi, 0295 33 2523  ja kanslia (Opintosihteeri Sari Sipiläinen, p. 0295 33 2512)

 

Hakeminen lukuvuoden aikana

Mahdollisille vapaille oppilaspaikoille voi hakea myös lukuvuoden aikana. Ilmoittautuminen tehdään samoin kuin säännönmukaisessa hakemisessa. Vanhempien tulee ilmoittaa hakemuksessa erikseen toivomansa koulunaloituspäivä. Ilmoittautumisen saavuttua koululle, sovitaan vanhempien kanssa ajankohta oppilaalle järjestettävää yksilöllistä testausta varten.

 

 

Hakeminen lukioon

Hakeminen lukion ensimmäiselle luokalle 2022

Lukioon voi hakea, jos on opiskellut A-ranskaa A1- tai A2-kielenä.

Lukiossa on kaksi linjaa:

  • erityistehtävälinja, 45 paikkaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe 26.4.-27.4.2022. Kokeeseen tulee sähköpostilla kutsu, johon vastataan. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.
  • UUSI yleislinja, 15 paikkaa. Hakijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hakijalla täytyy olla päättötodistuksessa arvosana A-ranskasta.

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (opintopolku). Hakuaika on 22.2.-23.2.2022  Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Tututstu lukioon tästä 2022

 

Avoimet ovet :

20.1.2022  klo 13.00   Teams-linkki ja

26.1.2022 klo 18.00   Teams-linkki

 

Bienvenue

 

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Opinto-ohjaaja Essi Kentala (puh. 0295 33 2541, essi.kentala(at)hrsk.fi)

 

Hakeminen lukion muille luokille

Lukion toiselle luokalle voi hakea

a) mikäli luokkatasolla on tilaa (tiedustelut koulun kansliasta 0295 33 2512)

b) jos on ollut esim. vaihdossa ranskaa puhuvassa maassa

c) kun osallistuu kielikokeisiin ja suorittaa ne hyväksytysti

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.  Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.