Valitse sivu

Hakeminen esikouluun 2021-2022

Esikouluun (2021-2022) otetaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia, joilla on esiopetukseen riittävä ranskan ja suomen kielen taito.

Esikouluun haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Ilmoittautuneet lapset kutsutaan kielitestiin 6.2.2021. Kokeen jälkeen vapaaksi jääneistä paikoista voi tiedustella suoraan apulaisrehtorilta.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan esikoulun oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Mikäli esiopetusluokille jää vapaita paikkoja, sinne otetaan kielikylpyryhmään myös lapsia, joilla ei ole ranskan kielen taitoa. Tästä mahdollisuudesta voi kysyä suoraan apulaisrehtorilta.

Lisätietoja esikouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524. Tiedotustilaisuus esikouluun hakemisesta pidetään 27.1.2021 klo 18.00-19.00 koulun ruokalassa. Lapset voivat osallistua, mutta tilaisuus on suunnattu vanhemmille. Tervetuloa!

(Vuonna 2016 syntyneet lapset ilmoitetaan koulun tiloissa toimivaan leikkikouluun Ranskalaisen koulun ystävät ry:lle.)

 

Hakeminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle LV 2021-2022

Perusopetuksen 1. luokalle otetaan vuonna 2014 syntyneitä lapsia, joilla on opiskelussa tarvittava suomen ja ranskan kielen taito. 1. luokalle haetaan sähköisesti tämän linkin kautta 28.1.2021 mennessä. Kouluun ilmoittautuneet lapset kutsutaan kielitestiin lauantaina 6.2.2021. Kokeen jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneistä paikoista voi tiedustella suoraan apulaisrehtorilta.

Kielitestin hyväksytysti läpäisseet lapset otetaan ensimmäisen luokan oppilaiksi siten, että etusijalle asetetaan ne lapset, joilla on jo sisaruksia koulussa. Loput vapaat paikat täytetään kielitestin pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tarvittaessa viimeiset vapaat paikat arvotaan saman pistemäärän saaneiden lasten kesken. Loput kielitestin hyväksytysti suorittaneista voivat saada jonotuspaikan, joka on voimassa elokuun loppuun.

Lisätietoja kouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

Tiedotustilaisuus Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetuksesta ja oppilashauista järjestetään 27.1.2021 klo 18.00-19.00 koulun ruokalassa. Tilaisuus kestää noin tunnin. Lapset voivat osallistua, mutta tilaisuus on suunnattu vanhemmille. Tervetuloa!

 

Hakeminen perusopetuksen luokille 2-6

Perusopetuksen luokille 2-6 otetaan oppilaita, jos kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on kielikokeissa osoitettu riittävä suomen ja ranskan kielitaito. Luokille 2-6 haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen. Kesken vuotta Suomeen muuttavat voivat ottaa yhteyttä apulaisrehtoriin ja sopia kielikokeen ajasta yksilöllisesti.

Lisätietoja alakouluun hakemisesta saa koulun kansliasta, puh. 0295 33 2511 tai apulaisrehtori Sari Aavikolta sari.aavikko(at)hrsk.fi, p. 0295 33 2524.

 

Hakeminen perusopetuksen luokille 7-9

Perusopetuksen luokille 7-9 otetaan oppilaita, mikäli kyseisellä luokkatasolla on tilaa ja pyrkijällä on koulun järjestämissä äidinkielen ja ranskankielen kokeissa osoitettu koulutyön onnistumisen edellyttämä riittävä kielitaito.

Kielikokeita järjestetään keväällä, kesäkuun alussa ja lisäksi elokuussa ennen koulun alkua, jos paikkoja on vapaana. Kielikokeissa suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen ja ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Kokeissa on suullinen ja kirjallinen osio. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.

Kouluun haetaan sähköisesti tämän linkin kautta. Yläkouluun voi hakea missä tahansa vaiheessa lukuvuotta. Kouluun ilmoittautuneet kutsutaan kielikokeeseen.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Anu Piipponen anu.piipponen(at)hrsk.fi, 0295 33 2523  ja kanslia (Opintosihteeri Sari Sipiläinen, p. 0295 33 2512)

 

Hakeminen lukuvuoden aikana

Mahdollisille vapaille oppilaspaikoille voi hakea myös lukuvuoden aikana. Ilmoittautuminen tehdään samoin kuin säännönmukaisessa hakemisessa. Vanhempien tulee ilmoittaa hakemuksessa erikseen toivomansa koulunaloituspäivä. Ilmoittautumisen saavuttua koululle, sovitaan vanhempien kanssa ajankohta oppilaalle järjestettävää yksilöllistä testausta varten.

 

Hakeminen lukioon

Hakeminen lukion ensimmäiselle luokalle

Lukioon voi hakea, jos on opiskellut A-ranskaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe 20.4.-21.4.2020. Kokeeseen tulee sähköpostilla kutsu, johon vastataan. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (opintopolku). Hakuaika on 18.2.-10.3.2020.  Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Tutustu lukioon tästä

Avoimet ovet: torstaina 16.1.2020 klo 13.00-15.00

Klo 13.00 lukion esittely auditoriossa

Klo 13.45 koulutaloon tutustuminen tutoreiden kanssa

Klo 14.30 mahdollisuus keskusteluun opinto-ohjaajan ja opiskeiljoiden kanssa

 

Bienvenue

Tutustumisilta myös huoltajille keskiviikkona 22.1.2020 klo 18.00

 

Kielikoepäivät 20.4.-21.4.2020

 

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Opinto-ohjaaja Essi Kentala (puh. 0295 33 2541, essi.kentala(at)hrsk.fi)

 

Hakeminen lukion muille luokille

Lukion toiselle luokalle voi hakea

a) mikäli luokkatasolla on tilaa (tiedustelut koulun kansliasta 0295 33 2512)

b) jos on ollut esim. vaihdossa ranskaa puhuvassa maassa

c) kun osallistuu kielikokeisiin ja suorittaa ne hyväksytysti

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.  Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.