Oppilaskunta

Oppilaskunta Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa

Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda oppilaiden näkökulmaa kouluelämään, edistää hyvää kouluviihtyvyyttä sekä antaa mahdollisuus harjoitella yhteisten asioiden hoitamista. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Perusopetuksen puolella toimivat alakoulun (luokat 1–6) ja yläkoulun (luokat 7–9) oppilaskunnat.
Oppilaskunnan toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan edustaja ja varaedustaja kultakin luokalta.
Alakoulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Sébastien Caillault.
Yläkoulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Mirva Alm.