Lukio

Lukio noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa ja antaa erinomaiset valmiudet opintojen päätteeksi suoritettavaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Lukiossa voi pakollisten valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi opiskella myös muita kieliä, valita projekti- ja teemaopintoja sekä suorittaa taito- ja taideaineiden kursseja lukiodiplomeihin asti. Lukiolla on tiivis kansainvälinen yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa vierailut sekä vaihto- ja opintomatkat eri maihin.

Lukion pienet opetusryhmät tarjoavat kannustavan ja opiskelijoiden tarpeista lähtevän opiskeluympäristön. Monia yhteisiä lukioperinteitä toteutetaan ja uudistetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lukiossa saavutettavat tulokset ovat jatkuvasti maan kärkeä. Opinnot Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa antavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin Suomessa ja ulkomailla.