Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa

WILMA JA POISSAOLOT

Wilma-järjestelmä on kodin ja koulun yhteydenpitoväline. Vanhemmat voivat lähettää viestejä kaikille opettajille Wilman kautta ja käydä katsomassa sieltä lapsensa lukujärjestystä, tuntimerkintöjä ja koulun tiedotteita sekä selvittää oppilaiden poissaolot suoraan Wilmaan.

Opettajat lähettävät Wilma-viestien kautta vanhemmille tietoa koulun arkeen liittyvistä asioista ja mm. kutsut vanhempainiltoihin. Opettajat voivat tehdä oppilaalle Wilmassa tuntimerkintöjä, ilmoittaa kokeista ja arvosanoista. Oppilas saa omat Wilma-tunnukset 5. luokalla.

Oppilaan sairastuessa vanhempien tulee ilmoittaa asiasta Wilman kautta.

Muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon tulee pyytää kirjallisesti lupa hyvissä ajoin etukäteen: 1-3 päivän poissaolon myöntää luokanohjaaja, sitä pidemmät rehtori. Ohje: Avaa Wilma internet-selaimessa / Valitse: Hakemukset ja päätökset / Valitse: Tee uusi hakemus.

Lukukauden tai lukuvuoden mittaiset poissaolot pitää anoa rehtorilta erillisellä lomakkeella (lomake). Perheen yhteiset lomamatkat tulisi tehdä koulun loma-aikoina. 

4. ja 8. luokilla tehdään vaihtomatkat Ranskaan. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä vaihtomatkoja järjestettäessä, sillä ne perustuvat kotimajoitukseen sekä Ranskassa että Suomessa. Opettajat vastaavat vaihtomatkojen ohjelmien suunnittelusta yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat valitsevat luokalle matkaryhmän, joka vastaa muun muassa luokan raha-asioista. Koulu vastaa opettajien matkakuluista. Vanhemmat vastaavat oman lapsensa matkakuluista, vaihto-oppilaan majoituksesta ja retkikuluista Suomessa. Ranskassa kouluviikon ohjelmasta retkikuluineen vastaavat ranskalaiset perheet.

Helsingin kaupungin iltapäivähoito huolehtii koulumme 1.- ja 2.-luokkalaisista, jotka ovat hakeneet paikkaa koulumme osoitteeseen HJK:n toimintaan. Iltapäivähoito ottaa vastaan 1.- ja 2.-luokkalaiset suoraan oppituntien jälkeen.

Lisätiedot maksuista ja hakuohjeet Helsingin kaupungilta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta

HJK:n yhteystiedot: Kerhopuhelin: 040 830 5980 (klo 12-17 kerhopäivinä) / ip.hrsk@hjk.fi

1.-6. luokkien oppilaat eivät voi jäädä koululle sisälle oppituntiensa jälkeen odottamaan kuljetusta tai sisaruksia. Koulun välituntipihalla saa leikkiä ja odotella koulupäivän jälkeen. Alakouluikäiset voivat suunnata iltapäivisin lähialueella esimerkiksi Munkkiniemen kirjastoon, Ulvilan puistoon, Leikkipuisto Munkkiin tai Munkkivuoren nuorisotalolle.

Yksityistä kerhotoimintaa ei järjestetä koulumme väistötiloissa tänä lukuvuonna.

Ilmoittautuminen koulun kerhoihin tehdään suoraan kerhojen vetäjille. Kerhoista tulee tietoa Wilman kautta lukuvuoden aikana. Koulun kerhot alkavat aikaisintaan 2. jakson alussa tai myöhemmin. Kerhot toimivat jaksoittain.