Hae meille

7.2.2024

Esikouluumme voi vielä hakea lukuvuodeksi 2024 – 2025,
hakulinkki löytyy tästä.


Hae meille

Hyvä tietää oppilaaksiotosta

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ottaa oppilaita suomen ja ranskan kielen kokeiden perusteella sekä esiopetukseen että perusopetuksen luokille 1–9. Lisäksi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun vanhempainyhdistyksen (Ranskalaisen koulun ystävät ry) pitämän leikkikoulun jälkeen on mahdollista päästä esiopetukseen ilman kielikoetta. Kielikokeita pitävät koulun omat opettajat ja koe on hakijalle maksuton.

Oppilaita otettaessa hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita:

  • Ranskan ja suomen kielikoeosioista pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty.
  • Oppilas, joka on läpäissyt sekä suomen että ranskan kokeet, voi saada paikan koulusta.
  • Jos kokeen läpäisseitä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, valitaan ensin vapaille oppilaspaikoille ne, joilla on sisaruksia koulussa, jonka jälkeen loput oppilaspaikat arvotaan kokeet läpäisseiden oppilaiden kesken.
  • Jos paikkoja jää täyttämättä, voidaan oppilas ottaa pelkän suomen kielen kokeen perusteella (vain esikouluun).

Haku esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle tapahtuu tammikuussa. Lisäksi kaikille luokille on mahdollista hakea ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan, jos luokka-asteella on paikkoja jäljellä.

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on valtion ylläpitämä kielikoulu, joten se ei ole yhdenkään oppilaan lähikoulu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • koulussa on oma tuntijakonsa,
  • oppilaille on tarjolla yleistä ja tehostettua tukea, mutta ei erityistä tukea, ja
  • huoltajat vastaavat itse kodin ja koulun välisistä matkakustannuksista.

Haku esiopetukseen

Esikoulun esittely 2024

Siirtyminen Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulusta esikouluun

Esikouluun ilmoittautuminen on tammikuun aikana. Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tammikuussa. Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulusta siirtyvien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea esikoulupaikkaa, mutta heidän tulee kuitenkin täyttää ”Hae meille” -sivuston kautta ilmoittautumiskaavake, jotta oppilaan tiedot siirtyvät koulun rekisteriin. Lisätietoihin tulee mainita, että oppilas käy Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulua.

Linkki ilmoittautumiseen on tässä

Helmi-maaliskuussa rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen esikouluun koulun ulkopuolelta

Esikouluun haetaan tammikuun aikana. Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tammikuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, jonka hakulinkki löytyy tästä. Esikouluun otetaan vähintään 20 oppilasta kielikokeiden perusteella.

Kielikoe järjestetään lauantaina 3.2.2024. Huoltajat toimittavat lapsen Vasun (varhaiskasvatussuunnitelma) koululle viimeistään kielikokeen yhteydessä. Tarvittaessa otetaan myös yhteyttä hakijan päiväkotiin tai kouluun.

Helmi-maaliskuussa rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle 

1.-luokan esittely 2024

Oppilaaksiotto esiopetuksesta perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen on tammikuun aikana. Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tammikuussa. Suoraan omasta esikoulusta siirtyvien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea koulupaikkaa, mutta heidän tulee kuitenkin täyttää ”Hae meille” -sivuston kautta ilmoittautumiskaavake, jotta oppilaan tiedot siirtyvät esikoulusta koulun rekisteriin. Lisätietoihin tulee mainita, että oppilas käy Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esikoulua.

Linkki ilmoittautumiseen on tässä

Sekä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksesta siirtyville että muualta koulun ensimmäiselle vuosiluokalle hakeville oppilaille pidetään kielikoe suomen ja ranskan kielessä maaliskuun alkuun mennessä. Esioppilaan tulee saada sekä ranskan että suomen osioista vähintään puolet pisteistä, jotta koe on suoritettu hyväksytysti.

Kesäkuun alkuun mennessä rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen ensimmäiselle luokalle koulun ulkopuolelta

Ensimmäiselle luokalle haetaan tammikuun aikana. Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tammikuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki tässä. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun  ensimmäiselle vuosiluokalle hakeville oppilaille pidetään kielikoe suomen ja ranskan kielessä maaliskuun alkuun mennessä. Oppilaan tulee saada sekä ranskan että suomen osioista vähintään puolet pisteistä, jotta koe on suoritettu hyväksytysti.

Huoltajat toimittavat lapsen LEOPSin (lapsen esiopetussuunnitelma) koululle viimeistään kielikokeen yhteydessä. Tarvittaessa otetaan myös yhteyttä hakijan päiväkotiin tai kouluun.

Helmi-maaliskuussa rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen perusopetuksen luokille 2-6

Luokille 2–6 otetaan uusia oppilaita, jos kyseisellä luokka-asteella on paikkoja jäljellä. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki tässä. Käytössä on ns. jatkuva haku eli vapaana olevia paikkoja voi hakea koko lukuvuoden ajan.

Oppilas, joka on läpäissyt sekä suomen että ranskan kokeet, voi saada paikan koulusta, jos paikkoja on jäljellä. Kielikokeet järjestetään yksilökokeina. Sekä ranskan että suomen osioista hakijan pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty. Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on maksuton.

Kielikokeen jälkeen rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Jules Verne -koulun kanssa Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla on sopimus, joka antaa oppilaalle mahdollisuuden siirtyä HRSK:n viidennelle vuosiluokalle ilman kielikoetta.

Hakeminen perusopetuksen luokille 7-9

Luokille 7–9 otetaan uusia oppilaita, jos jollakin luokka-asteella on paikkoja jäljellä. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki tässä. Käytössä on ns. jatkuva haku eli vapaana olevia paikkoja voi hakea koko lukuvuoden ajan.

Kielikokeet järjestetään huhtikuun lopussa sekä elokuun alussa, mikäli paikkoja on jäljellä. Kokeita voidaan järjestää myös joustavasti lukuvuoden aikana, mikäli ulkomailta hakevien oppilaiden on vaikea päästä Suomeen testattavaksi huhtikuun lopussa.

Ulkomailta hakevilta testataan sekä suomen että ranskan kieli. Suomalaisesta koulusta hakevilta testataan pääsääntöisesti vain ranskan kieli, mikäli oppilaan viimeisimmässä todistuksessa on arvosana suomen kielen tai suomi toisena kielenä -opinnoista.

Oppilas, joka on läpäissyt hänelle järjestetyt kielikokeet, voi saada paikan koulusta, mikäli paikkoja on jäljellä.

Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on osallistujille maksuton. 

Kielikokeen jälkeen rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen lukioon  2024

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (Opintopolku).  Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Lukiossa on kaksi linjaa:

  • Erityistehtävälinja, 45 paikkaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe 23.4.-24.4.2024. Kokeeseen tulee sähköpostilla kutsu, johon vastataan. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.
  • Yleislinja, 15 paikkaa. Hakijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hakijalla täytyy olla perusopetuksen päättötodistuksessa arvosana A-ranskasta.

Lukion yleislinjalle voi hakea jos on opiskellut A1 tai A2 -ranskaa. Lukion erityistehtävälinjalle voi hakea myös muulla tavoin hankitulla hyvällä ranskan kielen taidolla.

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Opinto-ohjaaja Essi Kentala (puh. 0295 33 2541, essi.kentala(at)hrsk.fi)

Hakeminen lukion toiselle tai kolmannelle vuodelle

Lukion muille vuositasoille voi hakea, mikäli luokkatasolla on tilaa (tiedustelut koulun kansliasta 0295 33 2512), ja hakija suorittaa kielikokeet hyväksytysti.

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.  Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.