Hae meille

Hae meille

Hyvä tietää oppilaaksiotosta

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ottaa oppilaita kielikokeiden perusteella sekä esiopetukseen että perusopetuksen luokille 1–9. Lisäksi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun vanhempainyhdistyksen (Ranskalaisen koulun ystävät ry) pitämän leikkikoulun jälkeen on mahdollista päästä esiopetukseen ilman uutta kielikoetta, sillä lapset testataan kielellisen kypsyyden mukaan jo leikkikouluun pyrittäessä.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiluokilla on yhteensä 60 oppilaspaikkaa ja perusopetuksen kullakin vuositasolla 72 oppilaspaikkaa. Ystävien leikkikoulussa on 40 oppilaspaikkaa, ja sieltä voi päästä enimmillään 40 oppilasta esiopetukseen ja loput 20 valitaan kielikokeen perusteella. Esiopetuksesta voi enimmillään siirtyä 60 oppilasta peruskoulun ensimmäiselle luokalle ja loput 12 valitaan kielikokeiden perusteella.

Haku esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle tapahtuu pääsääntöisesti tammi-helmikuussa, mutta kaikille luokille on mahdollista hakea ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan, jos luokka-asteella vain on paikkoja jäljellä. Jatkuva haku on auki koulun kotisivulla ”Hae meille” -otsikon alla. Koulusihteeri ja opintosihteeri ja / tai apulaisrehtorit tarkistavat hakijarekisterin säännöllisesti.

Koska Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on yksi kolmesta valtion ylläpitämästä kielikoulusta, se ei ole yhdenkään oppilaan lähikoulu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

 • koulussa on oma tuntijakonsa,
 • oppilaille on tarjolla yleistä ja tehostettua tukea, mutta ei erityistä tukea, ja
 • huoltajat vastaavat itse kodin ja koulun välisistä matkakustannuksista.

Haku esiopetukseen

Siirtyminen leikkikoulusta esikouluun

Ranskalais koulun  Ystävät ry:n leikkikoulusta esikouluun siirtymisestä tiedotetaan huoltajia sähköpostitse ja koulun kotisivujen kautta joulu-tammikuussa. Tiedotuksesta huolehtii HRSK:n esi- ja alakoulun apulaisrehtori. Lisäksi huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan tammikuussa, jossa esitellään esikoulun ja HRSK:n toimintaa sekä vastataan huoltajien kysymyksiin. Suoraan leikkikoulusta siirtyvien oppilaiden ei tarvitse enää erikseen hakea esikoulupaikkaa.

Helmi-maaliskuussa, kun leikkikoulua on käyty noin 7 kk, HRSK:n esi- ja alakoulun apulaisrehtori, esikoulun koordinaattori, leikkikoulun johtaja sekä varhaiskasvatuksen opettajat (Mini A ja Mini B) käyvät oppilaaksiottokeskustelun leikkikoulun lapsista, tuen tarpeista sekä mahdollisista lisätestauksista.  Keskustelun pohjalta tehdään rehtorille päätösesitys oppilaaksiotosta.

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 päivän   kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen esikouluun koulun ulkopuolelta

Esikouluun otetaan vähintään 20 oppilasta kielikokeiden perusteella. Esikouluun haku on tammikuussa ja siitä tiedotetaan koulun kotisivuilla, Facebookissa, paikallisissa lehdissä sekä muissa kanavissa. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, jonka hakulinkki löytyy tästä.

Tiedotuksesta huolehtii HRSK:n esi- ja alakoulun apulaisrehtori. Huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan ja/tai tiedotustilaisuuteen tammikuussa, jossa esitellään esikoulun ja HRSK:n toimintaa sekä vastataan huoltajien kysymyksiin.

Esikoulun kielikokeet järjestetään helmi-maaliskuussa. Kielikokeet järjestetään joko yksilö- tai ryhmäkokeina. Huoltajia pyydetään toimittamaan lapsen Vasu (varhaiskasvatussuunnitelma) koululle viimeistään kielikokeen yhteydessä. Esikoulunopettaja lukee Vasut ja ottaa yhteyttä hakijan päiväkotiin/kouluun, jos Vasussa tai kielikokeen tuloksen perusteella ilmenee jotain kysyttävää.

Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita:

 • Ranskan ja suomen kielikoeosioista pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty.
 • Oppilas, joka on läpäissyt sekä suomen että ranskan kokeet, voi saada paikan esikoulusta.
 • Jos kokeen läpäisseitä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, valitaan ensin vapaille oppilaspaikoille ne, joilla on sisaruksia koulussa, jonka jälkeen loput oppilaspaikat arvotaan kokeet läpäisseiden oppilaiden kesken.
 • Jos esikoulupaikkoja jää täyttämättä, voidaan oppilas ottaa pelkän suomen kielen kokeen perusteella.

Kielikokeita säilytetään koulussa lukitussa tilassa kaksi kuukautta, jos oppilas on saanut oppilaspaikan. Jos oppilaan kielikoe ei ole mennyt läpi, eikä oppilas ole saanut koulupaikkaa, säilytetään kielikoetta kuusi kuukautta. Kielikokeet tullaan tarkistamaan ja päivittämään lukuvuoden 2022–2023 alussa. Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on maksuton.

Kokeen jälkeen pidetään oppilaaksiottokokous, johon osallistuvat ne opettajat, jotka ovat tehneet kokeita, esi- ja alakoulun apulaisrehtori sekä rehtori. Yhteisen keskustelun jälkeen tehdään rehtorille esitys niistä oppilaista, joita suositellaan kokeen perusteella otettaviksi esikouluun ja rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta.

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 vuorokauden kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle 

Ensimmäiselle luokalle otetaan oppilaat omasta esikoulusta opettajien suositusten perusteella. Esikoulunopettajat, esi- ja alakoulun apulaisrehtori, erityisopettajat sekä rehtori pitävät oppilaaksiottokokouksen helmikuussa, jonka perusteella rehtori tekee oppilaaksiottopäätökset. Esikoulunopettajat ovat jo ennen oppilaaksiottokokousta keskustelleet huoltajien kanssa suosituksistaan.

Esikoulusta ensimmäiselle luokalle siirtymisestä tiedotetaan huoltajia Wilma-viestillä ja koulun kotisivujen kautta joulu-tammikuussa. Tiedotuksesta huolehtii Helsingin ranskalaissuomalaisen koulun esi- ja alakoulun apulaisrehtori. Huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan ja/tai tiedotustilaisuuteen tammikuussa, jossa esitellään ensimmäistä vuosiluokkaa ja koulun toimintaa sekä vastataan huoltajien kysymyksiin. Suoraan esikoulusta siirtyvien oppilaiden ei tarvitse enää erikseen hakea koulupaikkaa.

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 vuorokauden kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen ensimmäiselle luokalle koulun ulkopuolelta

Ensimmäiselle luokalle otetaan vähintään 12 oppilasta kielikokeiden perusteella. Haku on tammikuussa ja siitä tiedotetaan koulun kotisivuilla, Facebookissa, paikallisissa lehdissä sekä muissa kanavissa. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki  tässä:

Tiedotuksesta huolehtii Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esi- ja alakoulun apulaisrehtori. Huoltajat kutsutaan vanhempainiltaan ja/tai tiedotustilaisuuteen tammikuussa, jossa esitellään ensimmäistä vuosiluokkaa ja koulun toimintaa sekä vastataan huoltajien kysymyksiin.

Huoltajia pyydetään toimittamaan lapsen LEOPS (lapsen esiopetussuunnitelma) koululle viimeistään kielikokeen yhteydessä. Esikoulunopettaja sekä esi- ja alakoulun apulaisrehtori lukevat esiopetusuunnitelman ja ottavat yhteyttä hakijan päiväkotiin/kouluun, jos LEOPSin tai kielikokeen tuloksen perusteella ilmenee jotain kysyttävää.

Ensimmäisen luokan kielikokeet järjestetään helmi-maaliskuussa. Kielikokeet järjestetään yksilökokeina. Sekä ranskan että suomen osioista hakijan pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty. Kokeen pitävät HRSK:n omat opettajat. Koe on maksuton.

Oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita (Perusopetuslaki § 28):

 • Ranskan ja suomen kielikoeosioista pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty.
 • Oppilas, joka on läpäissyt sekä suomen että ranskan kokeet, voi saada paikan koulusta.
 • Jos kokeen läpäisseitä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, valitaan ensin vapaille oppilaspaikoille ne, joilla on sisaruksia koulussa, jonka jälkeen loput oppilaspaikat arvotaan kokeet läpäisseiden oppilaiden kesken.

Kokeen jälkeen pidetään oppilaaksiottokokous, johon osallistuvat ne opettajat, jotka ovat tehneet kokeita, esi- ja alakoulun apulaisrehtori sekä rehtori. Yhteisen keskustelun jälkeen tehdään rehtorille esitys niistä oppilaista, joita suositellaan kokeen perusteella otettaviksi kouluun ja rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Jos kokeen läpäisseitä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, suoritetaan arvonta kokeen läpäisseiden oppilaiden kesken.

Kielikokeita säilytetään koulussa lukitussa tilassa kaksi kuukautta, jos oppilas on saanut oppilaspaikan. Jos oppilaan kielikoe ei ole mennyt läpi, eikä oppilas ole saanut koulupaikkaa, säilytetään kielikoetta kuusi kuukautta. Kielikokeet tullaan tarkistamaan ja päivittämään lukuvuoden 2022–2023 alussa.  Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on maksuton.

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 vuorokauden kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen perusopetuksen luokille 2-6

Luokille 2–6 otetaan uusia oppilaita, jos jollakin luokka-asteella on paikkoja jäljellä. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki tässä. Käytössä on ns. jatkuva haku eli vapaana olevia paikkoja voi hakea koko lukuvuoden ajan.

Oppilas, joka on läpäissyt sekä suomen että ranskan kokeet, voi saada paikan koulusta, jos paikkoja on jäljellä. Kielikokeet järjestetään yksilökokeina. Sekä ranskan että suomen osioista hakijan pitää saada vähintään puolet pisteistä, jotta koe on läpäisty. Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on maksuton.

Kokeen jälkeen pidetään oppilaaksiottokokous, johon osallistuvat ne opettajat, jotka ovat tehneet kokeet, esi- ja alakoulun apulaisrehtori sekä rehtori. Huoltajia pyydetään toimittamaan kouluun myös oppilaan viimeisin koulutodistus ja tarvittaessa kielikokeen tehneet opettajat ovat yhteydessä edelliseen kouluun.

Jules Verne -koulun kanssa Helsingin ranskalais-suomalaisella koululla on sopimus, että sieltä voi siirtyä suoraan kouluun viidennelle vuosiluokalle ilman kielikoetta.  

Kielikokeita säilytetään koulussa lukitussa tilassa kaksi kuukautta, jos oppilas on saanut oppilaspaikan. Jos oppilaan kielikoe ei ole mennyt läpi, eikä oppilas ole saanut koulupaikkaa, säilytetään kielikoetta kuusi kuukautta.. Kielikokeet tullaan tarkistamaan ja päivittämään lukuvuoden 2022–2023 alussa.

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa esikoulupaikan vastaanottaminen 14 vuorokauden kuluessa tiedonannon saamisesta.

Hakeminen perusopetuksen luokille 7-9

Luokille 7–9 otetaan uusia oppilaita, jos jollakin luokka-asteella on paikkoja jäljellä. Hakeminen tapahtuu sähköisen Wilma-järjestelmän kautta, johon on linkki tässä. Käytössä on ns. jatkuva haku eli vapaana olevia paikkoja voi hakea koko lukuvuoden ajan.

Kielikokeet järjestetään huhtikuun lopussa sekä elokuun alussa, mikäli paikkoja on jäljellä. Kokeita voidaan järjestää myös joustavasti lukuvuoden aikana, mikäli ulkomailta hakevien oppilaiden on vaikea päästä Suomeen testattavaksi huhtikuun lopussa.

Ulkomailta hakevilta testataan sekä suomen että ranskan kieli. Suomalaisesta koulusta hakevilta testataan pääsääntöisesti vain ranskan kieli, mikäli oppilaan viimeisimmässä todistuksessa on arvosana suomen kielen tai suomi toisena kielenä -opinnoista.

Oppilas, joka on läpäissyt hänelle järjestetyt kokeet, voi saada paikan koulusta, mikäli paikkoja on jäljellä.

Kokeen pitävät koulun omat opettajat. Koe on kokeeseen osallistujille maksuton. 

Oppilaaksiottopäätös menee valtion ASHA-järjestelmän kautta rehtorin hyväksyttäväksi ja lopulta päätös menee sähköisenä tiedonantona huoltajille. Huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 vuorokauden kuluessa tiedonannon saamisesta.

 

Hakeminen lukioon  2023

Lukioon haku tapahtuu yhteishaun kautta (Opintopolku). Hakuaika on 8.3.-21.3.2023. Nettihakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään 21.3..2023 klo 15.00. Perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 10.-luokkalaiset saavat hakuohjeet oman koulunsa opinto-ohjaajilta.

Lukion yleislinjalle voi hakea jos on opiskellut A1 tai A2 -ranskaa. Lukion erityistehtävälinjalle voi hakea myös muulla tavoin hankitulla hyvällä ranskan kielen taidolla.

Lukiossa on kaksi linjaa:

 • Erityistehtävälinja, 45 paikkaa. Hakijoille järjestetään koulun kieli- ja soveltuvuuskoe xx.xx.xxxx-yy.yy.yyyy. Kokeeseen tulee sähköpostilla kutsu, johon vastataan. Kokeen hyväksytysti suorittaneet valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella.
 • Yleislinja, 15 paikkaa. Hakijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hakijalla täytyy olla perusopetuksen päättötodistuksessa arvosana A-ranskasta.

Avoimet ovet:
xx.xx.xxxx klo xx.xx
yy.yy.yyyy klo yy.yy

Bienvenue

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Opinto-ohjaaja Essi Kentala (puh. 0295 33 2541, essi.kentala(at)hrsk.fi)

Hakeminen lukion toiselle tai kolmannelle vuodelle

Lukion muille vuositasoille voi hakea, mikäli luokkatasolla on tilaa (tiedustelut koulun kansliasta 0295 33 2512), ja hakija suorittaa kielikokeet hyväksytysti.

Lukion soveltuvuuskokeet (haastattelu ja kielikoe)

Suomalaisella todistuksella hakeva osallistuu ranskan kielen kokeeseen. Ulkomaalaisella todistuksella hakeva osallistuu sekä suomen että ranskan kielen kokeisiin. Ranskan kielikoe pohjautuu suomalaisen opetussuunnitelman mukaiseen A-ranskan oppimäärään.  Kokeessa on suullinen ja kirjallinen osio.