Iltapäivähoito

Esikoulun iltapäivähoito

Esikoulua käyvä lapsi tarvitsee päivänsä jälkeen hoitopaikan kotona tai iltapäivähoidossa. Esikoululaiset eivät voi kulkea yksin kodin ja esikoulun välillä. Koulun päättyessä lapset pitää hakea esikoulusta kotiin tai hoitopaikkaan turvallisuussyistä. Päivittäinen kontakti opettajien ja vanhempien välillä edistää samalla lapseen liittyvän tiedon vaihtoa.

Koulu on vastuussa esikoululaisista klo 8.00-13.15. Jos lapsen hakee muu kuin vanhempi, tarvitsee opettaja siitä tiedon (hakijan nimi ja puhelinnumero).

Ranskalaisen koulun ystävät ry. järjestää esikoululaisille maksullisen iltapäivähoidon klo 13.15-17.00 esikoulun tiloissa. Iltapäivähoidon henkilökunta ottaa lapset vastuulleen heidän omissa luokissaan klo 13.15. Lisätietoa osoitteesta http://hrsk-ystavat.com/jardinwp/?page_id=4130