Kohti koulua

Kohti koulua

Esikoulussa lapselle laaditaan LEOPS eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS), joka tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Lapsen kasvua esikoulussa tukevat tarvittaessa opettajan ja avustajan lisäksi erityisopettaja, kuraattori ja psykologi.

Rehtori ottaa ennen toukokuun 30. päivää ensimmäiselle luokalle ne ranskalais-suomalaisen koulun esikoululaiset, joiden oppilaaksiottoa heidän omat opettajansa puoltavat. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksessa olevien lasten ei tarvitse erikseen hakea koulun 1. luokalle, eikä osallistua kielikokeeseen. Lähikouluun pitää silti ilmoittautua, kun oppivelvollisuudesta tulee kotiin kirje vuoden alussa. Kun olette vastaanottaneet rehtorin päätöksen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 1. luokan oppilaaksiotosta, teidän tulee kirjallisesti vastaanottaa paikka 14 päivän kuluessa. Peruttehan lapsenne lähikoulupaikan ja ilmoitattehan lähikouluun, että lapsenne menee Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 1. luokalle, jotta tieto siirtyy myös kunnan opetusvirastolle.