Kohti koulua

Kohti koulua

Esikoulussa lapselle laaditaan LEOPS eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS), joka tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Lapsen kasvua esikoulussa tukevat tarvittaessa opettajan ja avustajan lisäksi erityisopettaja, kuraattori ja psykologi.

Oppilaaksiotto esiopetuksesta perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen on tammikuun aikana. Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tammikuussa. Suoraan omasta esikoulusta siirtyvien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea koulupaikkaa, mutta heidän tulee kuitenkin täyttää ”Hae meille” -sivuston kautta ilmoittautumiskaavake, jotta oppilaan tiedot siirtyvät esikoulusta koulun rekisteriin. Lisätietoihin tulee mainita, että oppilas käy Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esikoulua.

Linkki ilmoittautumiseen on tässä

Sekä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksesta siirtyville että muualta koulun ensimmäiselle vuosiluokalle hakeville oppilaille pidetään kielikoe suomen ja ranskan kielessä maaliskuun alkuun mennessä. Esioppilaan tulee saada sekä ranskan että suomen osioista vähintään puolet pisteistä, jotta koe on suoritettu hyväksytysti.

Kesäkuun alkuun mennessä rehtori tekee päätöksen oppilaaksiotosta. Päätös tulee huoltajille sähköisenä tiedonantona ja huoltajien tulee vahvistaa koulupaikan vastaanottaminen 14 päivän kuluessa tiedonannon saamisesta.

Lähikouluun pitää silti ilmoittautua, kun oppivelvollisuudesta tulee kotiin kirje vuoden alussa. Kun olette vastaanottaneet rehtorin päätöksen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 1. luokan oppilaaksiotosta, teidän tulee kirjallisesti vastaanottaa paikka 14 päivän kuluessa. Peruttehan lapsenne lähikoulupaikan ja ilmoitattehan lähikouluun, että lapsenne menee Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 1. luokalle, jotta tieto siirtyy myös kunnan opetusvirastolle.