Oppiminen

Opiskelu Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on yksi kolmesta valtion kielikoulusta, jossa opetetaan sekä suomeksi että ranskaksi. Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Koululla on oma tuntijakonsa, ja oppilaat opiskelevat esimerkiksi ranskan kieltä ja kulttuuria valtakunnallista A-kielen oppimäärää merkittävästi laajemmin.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kieliohjelma:
Kaikille opetetaan äidinkielenä 1. luokalta alkaen suomea (suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä)
A1 ranskan opetus alkaa 1. luokalla
A2 englannin opetus alkaa 4. luokalla
B1 ruotsin opetus alkaa 6. luokalla
B2 kielen opetus alkaa 8. luokalla (espanja tai saksa)

Alla koulun perusopetuksen opetussuunnitelma sekä opetussuunnitelman Arviointi-lukuun tehty päivitys 1.8.2020.

Perusopetuksen opetussuunnitelma
Arviointi-luvun päivitys 1.8.2020
Päättöarvioinnin kriteerit

Perusopetuksen arviointikriteerit 6.lk

Oppiaine Vuosiluokka

 

Yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus 

42

A1 ranska 

36

B1 ruotsi 

     

6

Matematiikka 

31

Uskonto tai elämänkatsomustieto 

9

Historia, yhteiskuntaoppi 

   

12

 

Ympäristö- ja luonnontieto

Ympäristöoppi 

   

14

Biologia, maantieto 

      

7

Fysiikka, kemia 

      

7

Terveystieto 

      

0,7 

2,7

Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä 30,7

 

Taide- ja taitoaineet

Kuvataide 

 

9

Musiikki 

 

8

Liikunta 

18

Käsityö 

  

11

Kotitalous 

      

  

3

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 

  

 

  

8

Taide- ja taitoaineet yhteensä 57

 

Muut oppiaineet

Oppilaanohjaus 

      

0,3 

 

1,3

A2 englanti 

   

12

Valinnaiset aineet 

       

5

 

Kokonaistuntimäärä 

22 

22 

23 

24 

28 

29 

31 

31 

32 

242 Alakoulussa opetetaan valinnaisia aineita kolmannella ja viidennellä vuosiluokalla. Kaikki opiskelevat kolmannella vuosiluokalla taito- ja taideaineita (kuvataide, käsityö, musiikki, liikunta) monialaisessa kokonaisuudessa, joiden laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia. Koulu on valinnut kaikille viidesluokkalaisille liikunnan valinnaiseksi aineeksi. Sitä opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin laajuisena. Lisäksi jokainen viidesluokkalainen saa valita toisen taito- ja taideaineen, joka voi olla kuvataide, musiikki tai käsityö. Myös tämä valinnainen aine on yhden vuosiviikkotunnin laajuinen.

Yläkoulussa oppilaat valitsevat taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle vuosiluokalle. Näitä yhteensä kahden vuosiviikkotunnin laajuisina opiskeltavia aineita ovat esimerkiksi käsityö, kotitalous, musiikki, kuvataide tai liikunta. Lisäksi oppilaat valitsevat muita valinnaisia aineita kahdeksannelle luokalle 2 vuosiviikkotuntia ja yhdeksännelle luokalle 3 vuosiviikkotuntia. Nämä tunnit pitävät sisällään oppilaan mahdollisesti valitseman alkavan B2-kielen, joita ovat koulussamme espanja ja saksa.